ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-monocle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น monocle, *monocle*,

-monocle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I figured by now you'd be at the board in your monocle and jodhpurs.ฉันประมวลว่าตอนนี้คุณอยู่ที่กระดาน กับแว่นขาเดียวแล้วก็รองเท้าหุ้มข้อ
Mm, I'm thinking about adopting some quirky affectation, like a pipe or a monocle or a handlebar mustache.อะไร? เมื่อคืนฉันถูกบังคับให้ต้อง ผ่านค่ำคืนของเพลงพิณฮาร์ฟและโอบกอด

-monocle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลาทรายขาว[n. exp.] (plā sāi khā) EN: Lattice Monocle Bream FR:
แว่นตาเลนส์เดียว[n.] (waentā lēn ) EN: monocle FR: monocle [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -monocle-
Back to top