ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mango-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mango, *mango*,

-mango- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
ฝนชะลาน (n.) rain washing away the mango inflorescence See also: January rain Syn. ฝนชะช่อมะม่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Distilled from the urine of sacred cows fed only on mango leaves.สกัดจากฉี่วัว ที่เลี้ยงด้วยใบมะม่วง
Goat cheese salad with ginseng, liver fricasée and mango sorbet.แพะสลัดชีสกับโสม fricaséeตับและเชอร์เบทมะม่วง Eeewh
Man, on the grill with Syl's mango and lime salsa.ย่างกินกันซัลซ่ามะม่วงเปรี้ยวของซิลกัน
That mango lassi just goes right through you.น้ำมะม่วงปั่นเริ่มทำงานแล้วล่ะ
He's used to having his aunt Deb feed him his mango oatmeal.เขาชินกับการที่น้าเด็บ ป้อนมะม่วงกับข้าวโอ๊ต
This is a mango jelly and chocolate macaroons.เยลลี่มะม่วง และชอกโกแลตแมคคารูน
It's a very nice Halibut with a mango chutney.ฮัลลิบัทราดซอสมะม่วง อร่อยมาก
I love mango chutney, uh, really, any type of chutney.ชอบเครื่องเทศมะม่วง เอ่อ เครื่องเทศทุกอย่าง
We got fresh O.J., coconut water, some mango guava something.เรามีน้ำส้มสด น้ำมะพร้าว เช่น มะม่วง ฝรั่ง บางอย่าง
Welcome to Baskin-Robbins. Would you like to try our Mango Fruit Blast?ยินดีต้อนรับสู่บาสกิ้นร็อบบินส์ ลองชิมไอศกรีมรสมะม่วงไหมครับ
This will be totally off the books, off the records, but if you want to grab one of those Mango Fruit Blasts on your way out the door,อันนี้เรารู้กัน 2 คน เหยียบ ไม่มีปูด ถ้านายจิ๊กมะม่วงปั่นไปแก้วนึงตอนเดินออก

-mango- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芒果汁[máng guǒ zhī, ㄇㄤˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, 芒果汁] mango juice

-mango- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンゴー[, mango-] (n) mango

-mango- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพวัน ; อัมพวา[n.] (amphawan ; ) EN: mango orchard FR: verger de manguiers [m]
ใบมะม่วง[n. exp.] (bai mamūang) EN: mango leave FR: feuille de manguier [f]
ด้วงบ่าหนาม[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Mango Borer FR:
ด้วงบ่าหนามจุดส้ม[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Spotted Mango Borer FR:
ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Common Mango Borer FR:
ด้วงบ่าหนามแถบยาว[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Streaked Mango Borer FR:
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: kind of mango FR:
ฝีมะม่วง[n. exp.] (fī mamūang) EN: bubo ; mango abscess FR:
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence FR:
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
กระบก[n.] (krabok) EN: barking deer's mango ; Irvingia malayana FR: Irvingia malayana
กรุงเทพฯ = กรุงเทพ[n. prop.] (Krungthēp) EN: Bangkok ; Big Mango (inf.) ; City of Angels (inf.) FR: Bangkok
มะม่วง[n.] (mamūang = m) EN: mango FR: mangue [f]
มะม่วงฟ้าลั่น[n. exp.] (mamūang fāl) EN: thundering mango FR:
มะม่วงเขียวเสวย [n. exp.] (mamūang khī) EN: khiao sawoei mango FR:
มะม่วงมัน [n. exp.] (mamūang man) EN: mango varieties eaten when still green FR:
มะม่วงน้ำดอกไม้ [n. exp.] (mamūang nām) EN: barracuda mango FR:
มะม่วง-น้ำปลาหวาน[xp] (mamūang–nām) EN: mango with sweet fish sauce FR:
มะม่วงอกร่อง[n. exp.] (mamūang okr) EN: Ok Rong mango FR:
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okr) EN: Mango Forever FR:
มะม่วงปากตะกร้อ[n. exp.] (mamūang pāk) EN: ripe mango FR:
มะม่วงแผ่น[n. exp.] (mamūang pha) EN: mango sheet FR:
มะม่วงแรด[n. exp.] (mamūang raē) EN: Rhino mango FR:
มะม่วงทะวาย[n. exp.] (mamūang tha) EN: off-season mango FR: mangue hors saison [f]
มะม่วงมะม่วง[n. exp.] (Mamūang Yai) EN: The Big Mango (Bangkok) FR:
มะมุด[n.] (mamut) EN: horse mango FR:
มะปริง [n.] (mapring) EN: plum mango FR:
น้ำมะม่วง[n. exp.] (nam mamūang) EN: mango juice FR: jus de mangue [m]
ต้นมะม่วง[n. exp.] (ton mamuang) EN: mango tree FR: manguier [m]
ยำมะม่วง[n. exp.] (yam mamūang) EN: spicy mango salad FR:
ยำมะม่วงปูม้า[n. exp.] (yam mamūang) EN: horse crab spicy salad with mango FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mango-
Back to top