ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ill-treat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ill-treat, *ill-treat*,

-ill-treat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat ; abuse FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-th) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ill-treat-
Back to top