ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heartless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heartless, *heartless*,

-heartless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're such a heartless person.เธอนี่เลือดเย็นจัง นากาโอะ
Perhaps, because I am heartless there is nothing precious to me.บางที อาจจะใช่ก็ได้ ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับฉัน
"You who swallowed a falling star, oh heartless man""เจ้าผู้กลืนกินดารา โอ้ ชายผู้ไร้หัวใจ"
Bai's heartless behavior is not without reasonสิ่งที่ไบ่ทำ ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล
The reason I was so furious with you today, was that I couldn't forgive the heartless lie you toldฟังนะ Saku เหตุผลที่ฉันโกรธเธอวันนี้ โดยที่ฉันไม่สามารถให้อภัยได้
Light must be hurt by such a heartless rumor.ไลท์จะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อได้ยินข่าวลือที่เกิดขึ้น
You're some heartless sons of bitches, you know that?พวกนายมันไร้หัวใจ รู้ตัวบ้างไหม
We were so heartless towards Gil Dong!พวกเราใจดำกับกิลดงเกินไป!
I know he can seem kind of heartless but he wasn't always like that.ข้ารู้ว่าบางที เขาเหมือนไร้น้ำใจ แต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอ
Why does a man live such a heartless life?ทำไม ผู้ชายคนหนึ่งถึงมีชีวิตที่ไร้หัวใจอย่างนี้?
Dave thinks I'm a heartless user.เดฟคิดว่าฉันเป็นคนไร้หัวใจ
You people are a bunch of heartless bureaucratic goons.พวกคุณมันพวกเจ้าหน้าที่ไร้หัวใจ

-heartless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless

-heartless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk k) EN: heartless ; merciless ; pitiless FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal

-heartless- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heartless-
Back to top