ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fry, *fry*,

-fry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You start with a little oil, then fry some garlic.คุณเริ่มต้นด้วยน้ำมันเล็กน้อยแล้วทอดกระเทียมบาง
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens.ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ
I had some beautiful cutlets... that were cut just right... that I was going to fry up as an appetizer.ที่แล่เป็นแผ่นบางๆ และไปทอดสำหรับเรียกน้ำย่อย
Don't go fuck it up with small fry shit like that.อย่าทำให้เป็นเรื่องยากเลย แค่เรื่องแมลงอ่ะ
If she's still useless then, fry her, boil her, do with her as you willถึงตอนนั้นถ้านางไร้ประโยชน์ จะทอด หรือต้มก็ได้ตามใจชอบ
Coach tries to fry him in his car.จากนั้นโค้ชว้อลทก็พยายามจะเผาเขาทั้งเป็นในรถ
I don't know how coach did it, but if I talk, he's gonna fry me.ฉันไม่รู้ว่าโค้ชทำได้ยังไง แต่ถ้าฉันปากโป้งเรื่องนี้ โค้ชคงไม่เอาฉันไว้แน่
Give me that fucking switch right now. I'm gonna fry your ass.ปิดสวิตซ์ให้ฉันเดียวนี้นะ ฉันจะฆ่านังโง่นี่
The bitch wouldn't open the door, so I had to fry her.ยัยบ้านี่ไม่ยอมเปิดประตู เลยจับย่างซะ
If things go right... you'll fry some fish tonight.ถ้าทุกอย่างไปได้สวย ได้ทอดปลาสักตัวแน่คืนนี้
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... .

-fry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライパン[, furaipan] (n) fry pan; frying pan; (P)
小魚[こざかな, kozakana] (n) small fish; fry
白子[しろこ, shiroko] (n) (1) young of sardines; whitebait; (2) (See 片口鰯,真鰯,鰻) fry of the Japanese anchovy, eel, etc.
種苗[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry
雑魚;雑喉[ざこ;じゃこ(雑魚), zako ; jako ( zatsugyo )] (n) small fish; small fry

-fry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียว[v.] (jīo) EN: fry ; render fat down FR: frire ; faire fondre la graisse
คะน้าปลาเค็ม [n. exp.] (khanā plā k) EN: salty fish stir fry with Chinese broccoli FR:
ลูกปลา[n. exp.] (lūk plā) EN: fry FR: alevin [m] ; nourrain [m]
ผัด[v.] (phat) EN: fry ; stir-fry FR: frire ; sauter
ผัดพริก[v. exp.] (phat phrik) EN: fry with chilli FR: sauter aux piments
รวน[v.] (rūan) EN: cook meat ; fry meat FR: frire la viande
ทอด[v.] (thøt) EN: fry ; deep-fry ; fry in deep fat FR: frire
ทอดปลา[v. exp.] (thøt plā) EN: fry a fish FR: frire le poisson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fry-
Back to top