ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-friar-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friar, *friar*,

-friar- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน.
And Sir Fix-A-Lot had a best friend, Friar Fred, who was not right in the head.เซอร์ซ่อมมาเยอะมีเพื่อนสนิทชื่อไฟอันเฟร็ด Not ride.
I'm Robin Hood. You're Friar Tuck.ฉันจะเป็นโรบินฮูด นายเป็นไฟร์เออ ทัค
Why can't you just be my skinny Friar Tuck?ทำไมนายไม่ยอมเป็นบาทหลวงทัคขี้ก้างซะ
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน

-friar- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修道僧[しゅうどうそう, shuudousou] (n) (See 修道士) monk; friar
修道士[しゅうどうし, shuudoushi] (n) monk; friar

-friar- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -friar-
Back to top