ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-erupt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น erupt, *erupt*,

-erupt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because you're gone doesn't mean chaos will erupt in South Korea.แค่เธอจะไปที่โน่น ใช่ว่าเกาหลีใต้จะเกิดการจลาจลขึ้นซะหน่อย
The Beiyang Army has been mobilized, war will erupt very soon.ได้ยินว่าหยวนซื่อไข่ลงทุนจ้างมือสังหาร ใครกลัวมือสังหารกัน
So Serena Dunbrook gets on a Portland streetcar, people erupt into spontaneous dance...งั้น เซอรีน่า ดันบรู๊ค ขึ้นรถราง พอร์ตแลนด์ ผู้คนเบียดเสียด ไปเป็นการเต้น

-erupt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
ปะทุขึ้น[v. exp.] (pathu kheun) EN: erupt FR:
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -erupt-
Back to top