ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dubious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dubious, *dubious*,

-dubious- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I have achieved is a certain dubious celebrity among the prisoners.ที่ได้กลับมาคือการเป็นตัวปัญหา คนดังในหมู่นักโทษ
My mother here... thinks that being an actress is a dubious profession.แม่ของหนูที่นั่งอยู่นี้... คิดว่าการไปเป็นนักแสดง เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนค่ะ.
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
Where George Merchant secured permission to build his dubious mansion on Norris Avenue.ที่ซึ่งจอร์ชได้รับสิทธิ์ให้ดูแล เพื่อสร้างแมนชั่นเขา บนซอยนอริส
Brother Laxman, my wife's dubious reputation casts doubt upon my own.ลักษมณ์น้องข้า พฤติกรรมอันน่าสงสัย ของนาง ทำให้ตัวข้าถูกผู้คนสงสัยไปด้วย
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท
Case number one, Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.คดีที่หนึ่ง แฮปปี้ เบปุซชี่และความคลุมครือของพ่อ
The case of Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.ในคดีของคุณแฮปปี้ เบปุซชี่ และความคลุมครือของพ่อ
And you're acting dubious so Gu Jun Pyo hates you now, so you're being expelled, is that the truth?แล้วเธอก็ยังทำตัวน่าสงสัยอีก ตอนนี้ กูจุนพโยเขาเกลียดเธอแล้ว .. เพราะงั้น .. ตอนนี้เธอก็เลยกำลังจะถูกไล่ออก ..
You might look to your dubious parenting skills.ก็ลองดูความสามารถในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกของคุณดูละกัน
Oh, it seems I'm missing my young assistant to the dubious charms of Mr. Pope.เธ‚เธญเน‚เธ—เธฉเธ—เธต เธœเธกเธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเนเธกเธ—เธŠเนˆเธงเธขเธ„เธธเธ“เธญเธขเธนเนˆ เธกเธฑเธ™เธ”เธนเน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธงเนˆเธฒเธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเน€เธชเธตเธขเธฅเธนเธเธกเธทเธญเธ•เธฑเธงเธ™เน‰เธญเธขเน„เธ›เนเธฅเน‰เธง
Yes. His approval would be a dubious proposition at best.ใช่ เขาคงจะตัดสินไม่เห็นด้วย ในที่สุด

-dubious- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 来路不明 / 來路不明] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background

-dubious- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑わしい節[うたがわしいふし, utagawashiifushi] (n) dubious points
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P)

-dubious- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
เคลือบแคลง[adj.] (khleūapkhla) EN: doubtful ; dubious ; suspicious ; sceptical FR:
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:
ไม่มีที่มาที่ไป[adj.] (mai mī thīm) EN: dubious ; of unknown origin FR:
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dubious-
Back to top