ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dislike-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dislike, *dislike*,

-dislike- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you dislike being around me?คุณไม่ชอบอยู่ใกล้ๆ ฉันหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว
I'm starting to dislike you.ผมเริ่มที่จะไม่ชอบคุณ
Why does everyone dislike him?ทำไมทุกคนถึงไม่ชอบเขา?
Is it... is it because you dislike Mr. Heathcliff?มันเป็น เพราะว่า พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์หรือเปล่าคะ
No... not because I dislike Mr. Heathcliff, but because Mr. Heathcliff dislikes me.ไม่ใช่ ไม่ได้เป็นเพราะ พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์ แต่เพราะว่าคุณฮีธคลิฟฟ์
It can't be true. I know how much you dislike him!มันไม่จริงหรอก ฉันรู้ว่าเธอเกลียดเขาขนาดไหน
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ
Also, I dislike short girls the most.อีกอย่างนะ ฉันน่ะไม่ชอบผู้หญิงเตี้ยที่สุดเลย
Do you dislike my home?เธอไม่ชอบบ้านฉันเหรอ?
I dislike odd-shaped things.ข้าไม่ชอบของที่รูปทรงประหลาดๆ
Don't you dislike brother because of Bu-Young?เจ้าไม่ชอบพี่ชายเพราะพูยองใช่หรือเปล่า?
I really dislike it when people touch my belongings without permission.ฉันไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครมาจับของๆฉัน โดยไม่ได้รับอนุญาต

-dislike- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P)

-dislike- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o. FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชังน้ำหน้า[v. exp.] (chang nāmnā) EN: dislike FR:
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
ความเบื่อหน่าย[n. exp.] (khwām beūa ) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui FR: ennui [m]
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai c) EN: dislike ; distaste FR: aversion [f]
ความรังเกียจ[n.] (khwām rangk) EN: dislike ; distaste FR:
ขวางนัยน์ตา[v.] (khwāng nait) EN: dislike FR:
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike ; be averse to ; have a distaste for FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer ; détester
ไม่ชอบหน้า[v. exp.] (mai chøp nā) EN: dislike someone ; I can't stand him FR:
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
ฤดียา ; ฤติยา[v.] (reudīyā ; r) EN: hate ; dislike FR: détester
ฤติยา[v.] (reutiyā) EN: hate ; dislike FR: détester
โรคกลัวฝรั่งเศส[n. exp.] (rōk klūa Fa) EN: Francophobia ; Gallophobia ; dislike toward France ; hatred toward the People of France FR:
โรคกลัวความยุติธรรม[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: dikephobia ; fear of justice ; dislike of justice FR:
โรคกลัวนักการเมือง[n. exp.] (rōk klūa na) EN: politicophobia ; fear of politicians ; abnormal dislike of politicians FR:
โรคกลัวเทคโนโลยี[n. exp.] (rōk klūa th) EN: technophobia ; fear or dislike of advanced technology or complex devices ; fear of computers FR:
สายตาไม่กินกัน[xp] (saītā mai k) EN: I don't like him ; I dislike him FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dislike-
Back to top