ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dinghy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dinghy, *dinghy*,

-dinghy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I climbed over into the dinghy and pulled away.ผมปีนขึ้นไปบนเรือบดเเละพายออกไป
I wonder whose dinghy that is.สงสัยจังว่า นี่มันของใคร
Maybe there's a dinghy we can take back to the mainland.บางที อาจจะมีเรือเล็กที่พาเรากลับฝั่งได้
Should be able to find a dinghy to use.น่าจะหาเรือลำเล็กๆมาใช้ได้

-dinghy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือยาง[n. exp.] (reūa yāng) EN: rubber boat ; rubber dinghy FR: canot pneumatique [m] ; dinghy [m] (anglic.) ; dinghie [m] (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dinghy-
Back to top