ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-despise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น despise, *despise*,

-despise- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย
Don't despise your men.พวกเขาได้ให้ฉันมีชีวิตที่ดี
They've given me a good life so don't despise them.ดังนั้นอย่าดูถูกพวกเขา ที่นี่
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน
The world is full of people who will despise what's happening here.โลกเต็มไปด้วยผู้ชิงชัง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่
You despise everyone. I know your file by heart.เธอรังเกียจทุกคน ฉันรู้เธอบอบช้ำจากหัวใจ
And even if she did, she'd despise me.ถึงรู้ เธอก็ไม่ชอบผมหรอก
I despise people who toy with love.ชั้นไม่ชอบคนที่ไม่จริงจังกับความรัก
Boy, I truly despise you.ฉันเกลียดแก จริงๆว่ะ

-despise- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v. exp.] (dūmin yīety) EN: despise FR:
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on FR: mépriser ; dédaigner
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -despise-
Back to top