ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-desperation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น desperation, *desperation*,

-desperation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้
It smacks of desperation all the things you aren't.It smacks of desperation all the things you aren't.
But desperation causes desperate acts.แต่คนจนตรอกจะดิ้นรนทุกวิถีทาง
The desperation in your voice. - You hear it?ความสิ้นหวังในเสียงของแก
Hazel, I can hear your desperation from the other room.ฮาเซล ฉันได้ยินเธอนะ บ่นเรื่องความสิ้นหวังจากห้องอื่น
And if you land one, sweet, but if you get shot down you lower your requirements day after day as the chicks' desperation grows until they converge and, bam you lock in your level somewhere between front row and loge.ถ้าจีบติด เยี่ยม ถ้าถูกปฏิเสธ ก็ลดสเปค เวลาผ่านไป สาวเริ่มลนลาน ได้ทีก็เปรี้ยง รักษาระดับไว้ที่แถวหนึ่ง ดึงชั้นลอย
The mom is so out of her head that in some sort of act of desperation she takes her life and the life of her daughter Rose.เธอหมดปัญญา ก็เลยทำอะไรที่สิ้นคิด พรากชีวิติของตัวเองและลูกสาว, โรส
Yeah, well, desperation makes for strange bedfellows.ใช่, ความสิ้นหวังของ เพื่อนแปลกหน้า
So her desperation outweighed rationale.งั๊นความสิ้นหวังของเธอ ก็อยู่เหนือเหตุผล
Everybody at the bottom crosses paths eventually in a pool of desperation and you're waiting for them.พวกเขาตกต่ำถึงขีดสุด และได้ข้ามขีดจำกัด มาถึงบ่อแห่งความสิ้นหวัง และ.. คุณรอพวกเขาอยู่
Of his desperation for healing hugs♪ Of his desperation for healing hugs ความสิ้นหวังในการเยียวยาความอบอุ่น

-desperation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, 情急智生] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下

-desperation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation
自棄のやん八[やけのやんぱち, yakenoyanpachi] (n) (sense of) desperation
自棄糞;焼糞[やけくそ, yakekuso] (adj-na,n) (See 自暴自棄) desperation
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation
苦し紛れ[くるしまぎれ, kurushimagire] (adj-na,n) in desperation
苦肉[くにく, kuniku] (n) desperation measure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -desperation-
Back to top