ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decrepit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decrepit, *decrepit*,

-decrepit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has your mind become as decrepit as your face, Empusa?เจ้านี่หน้าแก่ไม่พอ สติยังเลอะเลือนอีก, เอมพูซ่า?
You told me I would be a decrepit old matron by the time we met again, so why...ท่านบอกว่าเมื่อเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งข้าจะเป็น หญิงกลางคนที่หมดเรี่ยวแรงแล้ว
And he's just as old and decrepit as I imagined.และเขาน่ะแค่ แก่ไปแล้วก็อ่อนแอ อย่างที่ฉันจินตนาการไว้เลย
And you, you old decrepit bastard, oughta show them every hospitality.แล้วนายต้องทำตัวเป็นพ่อบ้านที่ดี ที่ต้อนรับพวกเขา
You've been a pawn in our decrepit marriage for far too long, and I owe you an apology.ลูกเหมือนเป็นเบี้ยในชีวิตคู่ ของพ่อแม่มานานเกินไป และพ่อติดค้างคำขอโทษแก่ลูก
But really, this alien's design was decrepit and, let's face it, antique.แต่จริงๆการออกแบบของคนต่างด้าว นี้คือเสื่อม และปล่อยให้หน้ามันโบราณ
Walk with me. And you never will look back at this decrepit world.ไปกับผมและคุณจะไม่ต้องมอง กลับมายังโลกที่เสื่อมถอย

-decrepit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危房[wēi fáng, ㄨㄟ ㄈㄤˊ, 危房] decrepit house

-decrepit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老いさらばえる[おいさらばえる, oisarabaeru] (v1,vi) to become decrepit and ugly with age

-decrepit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
หง่อม[adj.] (ngǿm) EN: very old ; decrepit ; senile FR: décrépit ; blet
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decrepit-
Back to top