ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cuddle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cuddle, *cuddle*,

-cuddle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get ready to cuddle the love puddle.ถึงเวลาที่มึงนอนกกสาวในแอ่งน้ำ
Hoping that we can cuddle on the couch and watch espn.หวังงว่าเราจะกอดกันอยู่บนโซฟาและดูช่องเอเอสพีเอนด้วยกัน
Wanna cuddle her, eh?อยากกอดเธอบ้างไม๊ หือ?
But, uh, we can cuddle if you like.แต่ เออ เรานอนกอดกันได้ ถ้าคุณชอบนะ
I mean, when you make love, you're so gentle and you like to cuddle and...คุณช่างนุ่มนวลเวลาโอบกอดชั้น
I mean, you're a girl, and you still love to hug and cuddle with me but your brother is just this miserable, smart-mouthed pain in the butt who won't let me anywhere near him.หมายถึงลูกเป็นผู้หญิง และลูกยังกอดกับแม่ได้ แต่พี่ชายลูกเขาก็แค่ พูดจาแดกดัน.. ..ซึ่งไม่เคยให้แม่ได้อยู่ใกล้เลย
It's cuddle weather. It's unseasonably warm actually for this time of year, but, uh-นี่มันเทศกาลที่ต้องกอดกัน
Stick a monkey in a cage by himself for a couple of days, he'll cuddle with a kleenex.จับลิงขังกรง ไม่กี่วัน มันจะร้องไห้ อีกไม่กี่สัปดาห์...
How about you and I pop in some Sweet Valley High this evening, get our cuddle on?ตอนเย็นนี้เธอกับชั้นมาสนุกกันหน่อยไหม แบบว่า มากอดกันอะไรงี้น่ะ
I think we found someone for you to cuddle with.เราเจอคนหนึ่งที่จะให้นายกอดได้
Then hold you in my arms all night. Cause I'm a such a cuddle monster like that.แล้วก็จะกอดเธอไว้ทั้งคืน.
Cuddle up, baby, move in tight ♪#แนบข้างสิ ที่รัก ขยับให้ชิดหน่อย#

-cuddle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to

-cuddle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle FR: câliner
เคล้าเคลีย[v.] (khlaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle FR:
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกลูก[v. exp.] (kok lūk) EN: cuddle a child ; cradle a baby in one's arms FR:
กกเมีย[v. exp.] (kok mīa) EN: cuddle one's wife FR: enlacer son épouse
กกนอน[v.] (koknøn) EN: cuddle ; nestle FR:
กระหวัด[v.] (krawat) EN: embrace ; surround ; cuddle FR:
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cuddle-
Back to top