ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crossroad-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crossroad, *crossroad*,

-crossroad- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're definitely standing at the crossroad now.เรากำลังยืนอยู่ตรงทางแยก
I just took a U-turn from Gwang Myung crossroad and I'll be there soonฉันพึ่งกลับรถจากสี่แยกGwang Myung ฉันจะกำลังจะไปถึงที่นั่น
This is one of those crossroad moments in life.นี่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลยนะ
With 1 week left Hanzawa was standing at the crossroad of his life.นายธนาคารที่ปล่อยกู้ แล้วไม่ได้เงินคืน ภายใน 3 ปี เขาจะถูกตัดเงินเดือน

-crossroad- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction ; square FR: embranchement [m] ; fourche [f]
สามแพร่ง[n.] (sāmphraeng) EN: three-forked crossroad FR:
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting FR: jonction [f] ; croisement [m] ; carrefour [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crossroad-
Back to top