ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contradiction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contradiction, *contradiction*,

-contradiction- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is a contradiction and it is exactly the sort of thing you need to learn.มันเป็นเป็นความขัดแย้งกัน และเป็นเรื่องที่.. นายต้องเรียนรู้
And, yes, I'm aware of the contradiction embodied in that sentence. Is it?ฟังดูขัดกันยังไงก็ไม่รู้เนอะ แค่พยายามให้มันเป็นประโยค ใครน่ะ
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
And your very confident sexual display is, you know, a total contradiction of the fear and insecurity.แต่ว่าการแสดงแบบมั่นใจสุดๆของคุณแบบนั้น มันออกจะตรงกันข้ามกันเลยกับความกลัวและความไม่มั่นคง
You have a chance to become the most noble contradiction in history.เจ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนสูงศักดิ์ ซึ่ง แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา
And I, for one, can say without fear of contradiction that today, these 15 so-called men did not deserve to wear the hallowed green and gold.และผมเองนั้น.. ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า.. วันนี้ พวกที่เรียกตัวเองว่า "ลูกผู้ชาย"...
That kind of contradiction should completely confuse a schizophrenic.นั่นเหมือนเป็นความแตกต่าง คนที่เป็นจิตเภทจะรู้สึกสับสนตลอดเวลา
Isn't that a contradiction in terms, bro?คราวนี้มันขัดแย้งกันเองไหม พี่ชาย?
Sir, you break radio silence, we're in direct contradiction to procedure.ท่านครับ ท่านต้องปิดวิทยุครับ เราต้อง ทำตาม ลำดับขั้น การยิง
You don't see a contradiction between that and your description of a coldblooded killer?คุณไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องนั้น กับลักษณะของฆาตกรเลือดเย็นที่คุณอธิบายมาเหรอ

-contradiction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撞着[どうちゃく, douchaku] (n,vs) contradiction
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic)

-contradiction- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōy) EN: without contradiction FR:
การหักล้าง[n.] (kān haklāng) EN: contradiction FR:
การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by contradiction FR:
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
คอนทราดิคชัน[n.] (khønthrādik) EN: contradiction FR: contradiction [f]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contradiction-
Back to top