ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conductor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conductor, *conductor*,

-conductor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Stan Shunpike, and I will be your conductor for this evening. "ฉันชื่อแสตน ชันไพก์ม และ ฉันเป็นกระเป๋ารถเมล์ในค่ำนี้
What about that conductor friend of yours?แล้วเพื่อนกรรมกร ของคุณล่ะ
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน
Were you just on the line with Conductor Jung Myung Hwan?ท่านเพิ่งคุยโทรศัพท์กับ จุงมยองฮวาน?
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ
There's a conductor room as well, this is really not bad.นี่เหรอห้องของวาทยากร, จริงๆ ก็ไม่เลวร้ายนี่
Don't go, he is not the conductor right now.อย่าเลย, ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นวาทยากรแล้วนะ
The conductor and his music director are one.วาทยากรกับหัวหน้าวงต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
He stepped up and tried to be the conductor but now he makes an a stupid excuse about the concert date?เขาพยายามไต่เต้าขึ้นมาเป็นวาทยากรแต่นี่ เขาจะมาโทษว่าเป็นเพราะเรื่องวันเล่นคอนเสิร์ตงี่เง่าแค่นี้เหรอ
He's been named conductor of Paris' famed Deschamps Orchestra!สุดยอดเลย ได้เป็นวาทยากรของวงเดอชองส์ ออร์เคสตร้าด้วย
Can we find a replacement conductor in time?แล้วเราจะหาคอนดักเตอร์มาแก้ขัดทันเวลาไหมเนี่ย?
I'm Shinichi Chiaki, your regular conductor starting next season.ตั้งแต่ฤดูนี้เป็นต้นไป ผมจะเข้ามาประจำการ/N ชินอิจิ จิอากิ

-conductor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 电导体 / 電導體] conductor of electricity

-conductor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良導体[ふりょうどうたい, furyoudoutai] (n) insulator; nonconductor; poor conductor
楽長[がくちょう, gakuchou] (n) bandmaster; conductor

-conductor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอนดัคเตอร์[n.] (khøndaktoē) EN: conductor FR:
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotm) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
พนักงานตรวจตั๋ว[n.] (phanakngān ) EN: conductor FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
ผู้อำนวยเพลง [n.] (phū amnūay ) EN: conductor ; orchestra conductor FR: chef d'orchestre [m]
ผู้ควบคุมเพลง [n. exp.] (phū khūapkh) EN: conductor FR:
ผู้ควบคุมวงดนตรี[n. exp.] (phū khūapkh) EN: conductor FR: chef d'orchestre [m]
สายล่อฟ้า[n.] (sāiløfā) EN: lightning rod ; lightning conductor FR: paratonnerre [m]
สื่อไฟฟ้า [n. exp.] (seū faifā) EN: conductor of electricity FR: conducteur électrique [m]
สื่อความร้อน[n. exp.] (seū khwām r) EN: conductor of heat FR: conducteur de chaleur [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: conductor FR: conducteur [m]
ตัวนำไฟฟ้า [n. exp.] (tūanam faif) EN: conductor FR: conducteur électrique [m]
ตัวสื่อ[n. exp.] (tūa sēu) EN: conductor FR:
วาทยกร[n.] (wāthayakøn ) EN: conductor FR: chef d'orchestre [m]

-conductor- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenleiter {m} [electr.]cable conductor
Zugführer {m} (Eisenbahn)chief guard [Br.]; conductor
Abschirmleiter {m}shielding conductor
Rundleiter {m} [electr.]circular conductor
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line
Schutzleiter {m}protection conductor
Massivleiter {m} [electr.]solid conductor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conductor-
Back to top