ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cocky-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cocky, *cocky*,

-cocky- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not so cocky now, are ya?ตอนนี้คุณคงไม่หยิ่งมากแล้ว / ใช่มั้ย?
The dinosaurs got cocky and made enemies.ไดโนเสาร์ทำอวดดี และมีศัตรู
Easy to sound cocky when you got no ride.ง่ายๆการที่จะทำเสียงอวดดี เมื่อนายไม่มีรถ
And I'm just spitballing here, but looks like that Roman dude got cocky and climbed over into the Wild West.และเอออ โดยการใช้หลักทฤษฏี ดูเหมือนว่าหนุ่มโรมันพอใจ... ...และปีนข้ามมาฝั่งตะวันตก
I know it sounds cocky saying that but I am...ฉันรู้นั้นเสียง คอกกี้ พูดอย่างนั้น
Don't get too cocky little girlอย่าเครียดน่า สาวน้อย
Don't get cocky just because you're Makio-san's brother!อย่าอวดดีเพียงเพราะ แกเป็นน้องชายคุณมาคีโอะเลย!
He gets this for being a cocky asshole.อย่ามาโอหัง กับพวกเรา
But every year, there's always one cocky opportunistแต่ทุกๆปี มันก็มักจะมีพวกฉวยโอกาส
Who's that cocky little shit?นั่นใครวะอวดดี ตายห่า
I found out my late, great father got cocky and went on a cursing spree in his roaring 20s.ฉันพบว่า ปู่ฉันที่ตายไปแล้ว อวดดีมาก และใช้คำสาปอย่างสนุกสนาน พร้อมกับหัวเราะไปด้วย ฉันต้องมาสะสาง เรื่องที่เขาทำไว้
Not so cocky now, are we?Not so cocky now, are we?

-cocky- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นกระดก[adj.] (konkradok) EN: cocky FR:
กร่าง[adj.] (krāng) EN: arrogant ; overbearing ; cocky FR: arrogant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cocky-
Back to top