ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-butcher-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น butcher, *butcher*,

-butcher- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ
Thinking about your butcher boy?คิดถึงหนุ่มขายเนื้ออยู่รึไง?
It's time to butcher that fat cow of yours for the meat.ถึงเวลาเชือดวัวอ้วนๆของคุณแล้ว พอล
Of the 46 slides, 18 belonged to previously known butcher victims.ในทั้ง 46 แผ่น มี 18 แผ่นที่รู้กัน อยู่แล้วว่าเป็นของเหยื่อจอมสับ
And we all know how the butcher loves a killer.และเราทุกคนรู้ว่าจอมสับฯ รักฆาตรกรพวกนี้แค่ไหน
Angel, I hear you have 12 new butcher victims.แองเจิ้ล ได้ยินว่าคุณระบุเหยื่อใหม่ได้อีก 12 คน
At first, I thought the butcher only went after criminalsตอนแรก ฉันก็คิดว่าจอมสับฯ ตามล่าพวกอาชญากร
This is where the Butcher did his dirty work.ที่นี่เป็นรังของจอมสับ
The Bay Harbor Butcher case is now a Miami Metro case.เอาล่ะ คดีเบย์ ฮาเบอร์ บุชเชอร์ เป็นคดีของเมืองไมอามี่แล้ว
Fucking bay harbor butcher is butchering my online social life.ไอ้จอมสับบ้า สับชีวิตในเน็ตฉันเละหมด
It's week three Of the bay harbor butcher investigation,เป็นสัปดาห์ที่สามในการสืบสวน คดีเบย์ ฮาร์เบอร์ บุชเชอร์

-butcher- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッチャー[, buccha-] (n) butcher
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant

-butcher- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าสัตว์[v. exp.] (khā sat) EN: butcher ; slaughter FR: tuer un animal ; abattre un animal
คนขายเนื้อ[n.] (khon khāi n) EN: butcher FR: boucher [m]
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sa) EN: butcher FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill FR: tuer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -butcher-
Back to top