ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bother-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bother, *bother*,

-bother- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
Does it bother you that much?มันกวนใจคุณมากขนาดนั้นเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have to bother you again.ผมขอรบกวนอีกรอบนะครับ
You needn't bother with them all at once.เเต่ไม่จําเป็นต้องเรียกเต็มยศ เรียกสั้นๆ ว่า "เเม็กซิม" ก็ได้
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า...
But don't bother him. Come right back.- อย่าไปกวนเขาล่ะ รีบกลับมา
I told him. Doesn't seem to bother him.ผมบอกเขา ท่าทางเขาไม่สนอะไร
With an epitaph on it that nobody gonna bother to read.ที่ไม่มีใครบ้าเอาไปอ่าน
He says we needn't bother whispering.- เขาว่า เราไม่จำเป็นต้องกระซิบ
I'm worried about the baby, okay? I can't help it, but don't let it bother you.มันช่วยไม่ได้ แต่คุณไม่ต้องสนหรอก
You know I would never bother you when you're getting a piece of wood but this is muy importante.ตัวเองรู้ดีใช่ไหม ว่าเค้าไม่เคยเป็นตัวก่อปัญหาให้ตัวเองเลย... ...แต่คราวนี้เป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ ฮอลลีวูดต้องการความช่วยเหลือล่ะ
Does it bother you to hear?นี่ข้าเล่าเรื่องที่กวนใจท่านหรือเปล่า?
Till they kill you, yeah. Then why bother curing me?จนกว่าพวกเขาจะประหารเจ้าต่างหาก

-bother- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 不送] don't bother to see me out

-bother- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)

-bother- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
ไม่เดือดร้อน[v. exp.] (mai deūatrø) EN: not to affect ; not to worry ; not to bother FR:
ไม่กวนละ[v. exp.] (mai kūan la) EN: I won’t bother you anymore ; I'll get out of your hair FR:
ไม่ต้อง[v. exp.] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary ; don't bother ; you don't have to ; it's alright FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; ce n'est pas la peine ; pas la peine de ; nul besoin de ; inutile de
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
รกสมอง[v. exp.] (rok samøng) EN: bother one's head about FR:
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother ; pester ; insist FR: insister ; harceler ; importuner
ตามตื๊อ[v.] (tāmteū) EN: pester ; bother FR: harceler
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry FR: harceler ; harasser
วอแว[v.] (wøwaē) EN: disturb ; annoy ; bother ; vex ; torment FR:
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: provoke ; annoy ; irritate ; bother FR:

-bother- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plage {f}trouble; bother

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bother-
Back to top