ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bonfire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bonfire, *bonfire*,

-bonfire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two weeks ago, she goes to some bonfire on the beach, falls asleep.2 สัปดาห์ที่แล้ว เธอไป ก่อกองไฟที่ชายหาด นอนหลับ
Brothers and sisters, there will be a holy bonfire at dawn.พ่อแม่พี่น้อง จะมีเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตอนรุ่งสาง
Hey, you going to the bonfire tonight?เฮ๊ คุณจะไปปาตี้รอบกองไฟคืนนี้มั๊ย
I see all the geniuses came out to the bonfire tonight.ฉันเห็นพวกคนฉลาดทั้งหลาย เดินออกมาจากกองไฟ
But I've got a bad feeling about the bonfire tonight.ฉันชักมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับ งานเลี้ยงรอบกองไฟคืนนี้ซะแล้วสิ
She wore this at a bonfire we had at the beach a few summers ago.เขาใส่ตอนเราตั้งแคมป์กันที่ชายหาด เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว
Are you going to the bonfire tonight, or are you just gonna get really close and then turn around and leave again?คืนนี้เธอจะไปงานรอบกองไฟมั้ย? หรือจะไปแค่ใกล้ ๆ งาน แล้วก็หันหลังกลับ ไม่เข้างานอีก?
So you're all going to this bonfire tonight, right?เอาล่ะ พวกเธอจะไปงานปาร์ตี้รอบกองไฟคืนนี้ใช่ไหม ?
She probably went to the bonfire to get more intel our weirdo professor.ฉันไม่รู้ เธออาจะไปงานเลี้ยงรอบกองไฟแล้วก็ได้ เพื่อหาข้อมูลจากศาสตราจารย์พิลึกนั่น
A pinch of this powder in a bonfire will send a flaming column screaming towards the sky.{\cHFFFFFF}แค่โรยผงนี่เพียงหยิบมือเดียวเข้าไปในกองไฟ {\cHFFFFFF}จะทำให้เกิดเปลวเพลิง โหมสูงขึ้นเฉียดฟ้า
Nice view, glass of whiskey and a little bonfire to keep you warm.วิวสวย พร้อมวิสกี้ กับกองไฟเล็กๆทำให้ คุณ อุ่น
Richard Harris' character accepts it and becomes a member of the tribe and the rite of passage consists of sticking two pegs in the chest skin and being hanged by ropes tied to the ceiling over a bonfire with smoke on top of him.ตัวละครที่ริชาร์ด แฮร์ริสรับบทยอมรับมัน แล้วก็กลายมาเป็นสมาชิกของเผ่า และพิธีกรรม ก็คือการเอาหมุดสองตัว

-bonfire- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
庭火;庭燎[にわび;ていりょう, niwabi ; teiryou] (n) (arch) garden bonfire (esp. one held on the imperial grounds)
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire
送り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon)

-bonfire- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กองกูณฑ์[n.] (køngkūn) EN: bonfire ; fire of warship FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bonfire-
Back to top