ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-attest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attest, *attest*,

-attest- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He can attest to the divine one's generosity.จอมทัพพร้อมจะ ยกโทษให้ทั้งสิ้น
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you,agent james ellison,today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ
In Coosa county cemetery can attest to that fact.ในประเทษ คูซ่าสามารถบอกความจริงอะไรได้
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป
One, two, three, four... five witnesses who can attest to that fact.5 จะเป็นพยานให้การตามความเป็นจริง
Preferably with bars on their uniforms, who are willing to attest to Sully's heroism and kindness...โดยเฉพาะตราบนเครื่องแบบของพวกเขา ผู้ที่เต็มจะจะยืนยันความเป็นฮีโร่และความความดีของซุลลี่ และให้ทหารไปคุมข้างล่างไว้
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว
Yeah, I bet you have witnesses who can attest to that, too.ใช่ พนันได้เลยว่า คุณมีพยายนยืนยันเรื่องนั้นด้วย
Declan can attest to how difficult it is to find a repairman on Labor Day.เดคแลนสามารถยืนยันได้ว่ามันยากอย่างไร ในการที่จะหาช่างซ่อมแอร์ในวันแรงงาน
You were there, I can attest to that.เธออยู่ที่นั่น ฉันยืนยันได้
The drawings he made of the astronomical bodies he observed attest to his uncanny precision.ยืนยันถึงความแม่นยำลึกลับของเขา

-attest- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテスト[, atesuto] (n) attest

-attest- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -attest-
Back to top