ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anus-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anus, *anus*,

-anus- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mallard (n.) เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quinn is army from the anus up. He likes plain answers.ควินน์เป็นกองทัพจากทวารหนั​​กขึ้น เขาชอบคำตอบที่ธรรมดา
At times, we may need to stuff the anus as well.ขณะเดียวกัน เราอาจต้องอุดทวารหนักด้วย
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก
Did she call him a pig's anus or something?หล่อนได้เรียกเขาว่าหน้าหมูรึเปล่า?
It's gonna get a little slower smuggling product with Grandpa Anus watching every move I make.ให้พูดออกมาเปรยๆ เรื่องสินค้าที่ลักลอบนำเข้า ตาปู่จอมงี่เง่า คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลา
That place deserves an anus flag.วิทยาลัยนี้สมควรแล้วที่มีธงรูปก้น
Mom, my anus is going to rip. Can't you do it for me?คุณกินลูกพีชแล้วทำไมถึงขี้ไม่ออกอ่ะ
How do you think my anus feels?แล้วคุณคิดว่าก้นผมจะรู้สึกยังไงล่ะ
You put the condom on with your mouth... and you stop acting like your anus is a national treasure.คุณใส่ถุงยางอนามัยในปากของคุณ ... และคุณหยุดทำตัวเหมือนทวารหนั​​กของคุณเป็นสมบัติของชาติ
Show me the man who is both sober and happy, and I will show you the crinkled anus of a lying asshole.นายมันพวกมีความสุขและเป็นพวกคนปกติ ส่วนฉันมันพวกคดในข้องอในกระดูก เป็นพวกจอมตอแหล

-anus- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尻门子[kāo mén zi, ㄎㄠ ㄇㄣˊ ㄗ˙, 尻门子 / 尻門子] anus (rural coll.)

-anus- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻子玉[しりこだま, shirikodama] (n) mythical ball inside the anus that is sought after by kappa
穴マンコ;穴まんこ[ケツマンコ(穴マンコ);けつまんこ(穴まんこ), ketsumanko ( ana manko ); ketsumanko ( ana manko )] (n) (vulg) (See まんこ・1) anus (typically used in a vulgar, sexual sense)

-anus- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานัส[n. prop.] (Ānut) EN: Anus ; Anat FR: Anus ; Anat
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: anal sphincter ; anus FR:
ทวารหนัก[n.] (thawānnak) EN: anus ; rectum FR: anus [m] ; rectum [m]
ตกมูก[v.] (tokmūk) EN: pass bloody mucus from the anus FR:
ตูด[n.] (tūt) EN: anus FR: anus [m]
วัจมรรค[n.] (watjamak) EN: anus ; rectum FR: anus [m] ; rectum [m]
เวจมรรค[n.] (wetjamak) EN: anus FR: anus [m]

-anus- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
After {m}; Anus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anus-
Back to top