ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-allure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น allure, *allure*,

-allure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, the allure of an older woman is undeniable.ผมปฏิเสธความยั่วยวนของผู้หญิงอายุมากกว่าไม่ได้
But Tyler couldn't resist the allure of the Visitors, especially his new friend Lisa.คุณอยู่ที่ไหน? แล้วเจอกัน
I'm told in japan, This conveys both a respect for tradition and the allure of submission.ฉันได้บอกกับทางญี่ปุ่นไปว่า สายสัมพันธ์นี้จะเป็นไปทั้ง ในแง่ขนบประเพณีดั้งเดิม และการยอมจำนน อย่างนุ่มนวล
I think my complete lack of allure already kind of shot that horse in the face.หนูว่า หนูขาดแรงจูงใจอย่างมากค่ะ ประมาณ เหมือนยิงม้าแสกหน้า
Even though part of the allure of this shit is how expensive and exotic it is.ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะทำให้เกิด แรงยั่วยวนใจอยากได้ของ แต่ของนี้มันยังคงแพง และวิเศษอยู่มาก
With the allure of war.กับความเย้ายวนใจของสงคราม
Maybe I simply just don't have the allure that I used to.บางทีอาจจะแค่เพราะฉันไม่ทรงเสน่ห์เหมือนแต่ก่อน
It's just the allure of the Petrova Doppelganger is still so strong.มันก็แค่การชักชวนของตัวตายตัวแทนเพโทรวา
Don't underestimate the allure of darkness, Stefan.อย่าประมาทแรงดึงดูดของความมืด สเตฟาน
There is no allure to darkness.ไม่มีเสน่ห์ของความมืด
Yes. The allure of power.ใช่ เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจที่เดียว

-allure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep FR: vitesse [f] ; allure [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
ขับช้า[v. exp.] (khap chā) EN: FR: conduire lentement ; rouler à allure modérée
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
ล่อใจ[v. exp.] (lø jai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าทางเดิน[n. exp.] (thāthāng do) EN: FR: allure [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -allure-
Back to top