ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adore-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adore, *adore*,

-adore- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ
Oh, yes, I adore her.โอ ใช่ค่ะ ฉันชอบหล่อนมาก
Heroes adore girls.พระเอกบูชาเด็กผู้หญิง
You know how much i adore sizzling shrimp.พี่ก็รู้ว่าผมชอบกุ้งผัดฉ่าแค่ไหน
Yes, it is, isn't it? But I just adore everything Persian.ใช่มั๊ยล่ะ ยายชอบพวกของจากเปอร์เซียนะ
I'll do whatever you want, baby. I adore you.ผมจะตามใจคุณผมเทิดทูนคุณ
You know how I adore them.นายควรจะอยู่ที่ดูไบไม่ใช่หรอ?
Don't you just adore the national arts club?เธอไม่ได้สนใจแต่ศิลปะหรอกหรอ
Ugly little sister. Why do they adore her and not me?น้องสาวที่อัปลักษณ์ ทำไมพวกเขาถึงรักนางไม่รักข้า?
I think that's amazing. I adore candles,- ฉันว่าแจ๋วไปแล้ว ฉันชอบเทียนไขมาก
That necklace. I adore it.สร้อยนั่น ข้าชอบจังเลย
♪ I adore the theater, but I never come late ♪# ฉันชอบโรงหนัง แต่ไม่เคยมาสาย #

-adore- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about ; be hooked on ; adore FR: adorer
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
ลูกเอ๋ย[n. exp.] (lūk oēi) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
พิสมัย[v.] (phitsamai) EN: admire ; adore ; love ; be attracted to ; be enamoured of FR:
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore ; like FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir ; aimer d'amour
รักมาก[v. exp.] (rak māk) EN: adore FR: adorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adore-
Back to top