ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adolescent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adolescent, *adolescent*,

-adolescent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just the usual adolescent hand-held job.แค่งานมือถือวัยรุ่นปกติ
I remember our teacher telling us that it was an adolescent phase that people outgrew.ฉันจำได้ที่ครูบอกพวกเรา... ...มันเป็นเรื่องของ รักวัยรุ่น
It would take more than the words of a drunken adolescent girl to rob me of my desire for you.เพราะบัดนี้ข้า คล้ายเป็น... ...ทาสและเชลย ของชายชราฟุ้งเฟ้อ
I've waited my entire adolescent life for a date with this girl, you know, Serena van der Woodsen... and I decide to close the evening with a wave.ฉันรอเดทกับผู้หญิงคนนี้ มาตลอดชีวิตวัยรุ่นของฉัน เธอก็รู้ เซรีนา แวน เดอ วูดเซน และฉันดันสั่งลาคืนเดทด้วยการโบกมือ
A girl like Caroline falling for a shambling, adolescent mess like you.คนอย่างแคโรไลน์ สามารถแกล้งทำแอ๊ปแบ๊ว ไร้เดียงสา เพื่อที่จะหลอกล่อคนอย่างคุณได้ไงละ
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง
Hebophile? Someone who's attracted To adolescent Postpubescent children.คนที่ชอบคนในวัยหนุ่มสาว เด็กที่เพิ่งพ้นวัยแตกเนื้อสาว วัยรุ่น
Well,as soon as I saw all that raw, adolescent emotion,ก็ตั้งแต่ที่ผมได้เห็นความสด ของอารมณ์ในวัยรุ่น
The books you read in class always have some strong connection with whatever angsty adolescent drama is going on.หนังสือที่คุณเรียนในห้อง จะต้องมีความเชื่อมโยงที่แน่ชัดเสมอ... ... กับโศกนาฏกรรมบีบคั้นหัวใจ ดราม่าของวัยรุ่นดำเนินไป
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
This is just a little adolescent angst. If he gets through it, he'll see the light.นี่เป็นเพีงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ถ้าเขาผ่านมันมาได้ เขาก็จะเจอทางออกเองแหละ
It's a self-indulgent, adolescent mess.มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ความยุ่งเหยิงในช่วงชีวิตวัยรุ่น

-adolescent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小娘[こむすめ, komusume] (n) young girl; lass; adolescent female

-adolescent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young FR: adolescent ; jeune
ดรุณาณัติ[n.] (darunānat) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กวัยรุ่น[n. exp.] (dek wairun) EN: young teenager FR: jeune adolescent [m]
จิตวิทยาวัยรุ่น[n. exp.] (jittawittha) EN: adolescent psychology FR:
กำเดาะ[adj.] (kamdǿ) EN: adolescent FR:
กระเตาะ[adj.] (kratǿ) EN: adolescent ; pubescent FR: jeune ; adolescent
เหน้า[adj.] (nao) EN: young ; adolescent FR: jeune
หนุ่ม[n.] (num) EN: young man ; lad FR: jeune [m] ; adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.) ; jeune homme [m]
หนุ่ม[adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
หนุ่มเหน้า[n.] (numnao) EN: youngster ; youth ; teenager ; young man FR: adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairu) EN: teen vernacular ; teenage language FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]
ผู้ชายวัยรุ่น[n. exp.] (phūchāi wai) EN: male teenager FR: adolescent [m]
ผู้เยาว์[n.] (phūyao) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster FR: mineur [m] ; mineur d'âge [m]
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding FR: adolescent ; jeune ; juvénile
รุ่นกำดัด[n. exp.] (run kamdat) EN: budding girl ; young adolescent girl FR:
สาว[adj.] (sāo) EN: young ; adolescent ; juvenile ; youthful FR: jeune
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen FR: adolescent ; jeune
เยาว์[adj.] (yao) EN: young ; youghful ; adolescent FR: jeune ; petit
เยาว-[pref.] (yaowa-) EN: young ; youghful ; adolescent FR: jeune ; petit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adolescent-
Back to top