ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abhor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abhor, *abhor*,

-abhor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I abhor the whole chicks dig jerks thing.ฉันรังเกียจจังเรื่องผู้หญิงชอบคนงี่เง่าเนี่ย
I abhor the pain you feel, when you hear them ringing the bellผมรับรู้ได้ถึงความทรมาน.. ยามที่เสียงกริ่งแผดร้องเรียกเธอ..
Elena, today I did things I abhor to protect the one thing I value most, my family."เอเลน่า วันนี้ฉันทำสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุด ก็เพื่อที่จะปกป้องสิ่งเดียวที่มีค่า กับฉันมากที่สุด ครอบครัวของฉัน
Normally, I abhor violence, but this seemed too good to miss.ปกติผมเกลียดความรุนแรง แต่ตอนนี้ดูเหมือน ดีเกินไปที่จะพลาด
You claim to abhor the shedding of innocent blood.คุณอ้างว่ารังเกียจการหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์

-abhor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิงชัง[v.] (chingchang) EN: hate ; detest ; abhor FR: détester
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abhor-
Back to top