ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยิ่งไปกว่านั้น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น, *ยิ่งไปกว่านั้น*,

-ยิ่งไปกว่านั้น- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You haven't lived in England since you were little and I've never been there at all.คุณไม่เคยอยู่ในอังกฤษเลย แม้แต่ตอนเป็นเด็กก็ไม่ ยิ่งไปกว่านั้น ฉันเองก็ไม่เคยได้ไปอยู่ที่นั่นเลยแม่แต่ครั้งเดียว
Why do you consider it as over-reaction? And plus, a man has to just stand there and watch?ในสถานการณ์แบบนั้น มันก็ต้องเป็นการล่วงละเมิศทางเพศ ทำไมถึงบอกว่าทำเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ชายจะแค่ยืนและดูเฉยๆ ได้ยังไง
And you have two burdens too?เธอ... .. ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังมี"2สิ่งเล็กๆ"ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ใช่เหรอ?
In front of my own eyes, and moreover, because of me!ต่อหน้าต่อตาข้า ยิ่งไปกว่านั้น เพราะข้า!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยิ่งไปกว่านั้น-
Back to top