ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ข่มขู่-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ข่มขู่, *ข่มขู่*,

-ข่มขู่- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kidnappning, extortion, assault on this man Brown here, as well as your previous problems with the law, I mean...ลักพาตัว ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายคุณบราวน์ เท่ากับว่าปัญหาของคุณก่อนหน้านี้ กับกฏหมายพวกนี้
Otherwise, we got Buckley's threats hanging over our heads for the rest of our lives.ไม่งั้น เราต้องถูกบัคลี่ย์ ข่มขู่ แขวนคอเรา ไปตลอดชีวิตที่เหลือของเรา
You haven't had to bribe or charm or threaten your way to a seat at that table.คุณยังไม่ได้ติดสินบน หว่านล้อม หรือ ข่มขู่ เพื่อให้ได้มานั่งที่นี่
George Cazuli, is no stranger to carrying out threats-- assault and battery, spousal abuse, and the attempted arson of one of his competitor's factories.จอร์จ คาซูรี ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ข่มขู่ ข่มขืนและทำร้ายร่างกาย และพยายามลอบวางเพลิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ข่มขู่-
Back to top