ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uncommonly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncommonly, -uncommonly-

*uncommonly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncommonly (adv.) อย่างแปลกๆ See also: อย่างไม่ธรรมดา Syn. oddly, peculiarly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I have heard that she is uncommonly improved within this last year or two.แหม ผมได้ยินว่าหล่อนได้รับการแก้ไข อย่างหาได้ยากในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่แล้ว
... shewasalso an uncommonly kind woman.. เธอยังเป็นคนที่ใจดีอย่างไม่มีที่ติ
You write uncommonly fast, Mr Darcy.คุณเขียนเร็วอย่างไม่ธรรมดาเลย คุณดาร์ซี่
Hagrid, the last thing I wish to be is indelicate but Acromantular venom is uncommonly rare.แฮกริด อย่าว่าฉันหยาบคายเลยนะ แต่พิษของมันน่ะ หายากมากเลยนะ
Now that is an uncommonly large person.นั่นเป็นคนตัวใหญ่กว่าคนปกติเลยนะนั่น
How does one manage to subdue such an uncommonly large person?คนเราทำเช่นไรถึงจะปราบ คนตัวใหญ่เช่นนี้ได้

*uncommonly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uncommonly*
Back to top