ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trammel*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trammel, -trammel-

*trammel* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trammel (n.) การผูกมัด See also: การบังคับ
trammel (n.) การขัดขวาง
trammel (n.) ตาข่ายดักสัตว์
trammel (n.) ไม้วัดรูปวงรี
trammel (n.) โซ่
trammel (vt.) ขัดขวาง Syn. impede, obstruct
trammel (vt.) ดักด้วยตาข่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
untrammeled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
untrammelled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
English-Thai: Nontri Dictionary
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laurie Trammel is a slut.ลอรี่ เทรมเมลมันส่ำส่อน
Lori Trammel skanked her way through the entire football team!Lori Trammel skanked her way through the entire football team!
I mean, except Lori Trammel. She couldn't wait to take it off.ฉันหมายถึง ยกเว้น ลอรี แทรมเมิล เธอรอไม่ไหวที่จะถอดมันออก
Maybe Trammel can sneak me in{\, you know? }.ฉันอาจจะแอบย่องเข้าไปข้างใน นายก็รู้
Give Trammel the case number. Tell him to call us with the location.เอาหมายเลขคดีไปให้เเทรมเมล บอกให้เขาโทรบอกเราสถานที่
Call Trammel, see if he can scare up an address on Mother Yates.โทรหา ทรามเมล ดูเผื่อว่าเขาสามารถหาที่อยู่ของแม่เยสท์
Hey, Trammel, it's too late for "over," man.นี่ แทรมเมลล์ มันช้าไปที่จะเลิกพวก
I hadTrammellook into it.ฉันให้เเทรมเมล ไปค้นหาดู
CLAY: I convincedTrammelto let us handle the arrest.ฉันมั่นใจว่าเเทรมเมล
Hopefully, it went a little bit better than the trammel task.หวังอย่างยิ่งว่า เห็นงานที่สำคัญที่สุด จะดีกว่า
Detectives Trammell and Huntley.นักสืบ แทรมเมลและฮันท์ลีย์
Trammel called us looking for Clay.แทรมเมลโทรหาพวกเรา ตามหาตัวเคลย์

*trammel* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled

*trammel* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
อวนจมกุ้ง[n. exp.] (uan jom kun) EN: shrimp trammel net FR:

*trammel* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stangenzirkel {m}beam trammels
Fesseln {pl}trammels

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trammel*
Back to top