ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overhear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overhear, -overhear-

*overhear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overhear (vt.) ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ See also: บังเอิญได้ยิน Syn. catch
overheard (n.) กริยาช่องที่ 2 ของ overhear
English-Thai: HOPE Dictionary
overhear(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ
English-Thai: Nontri Dictionary
overhear(vi) บังเอิญได้ยิน,แอบได้ยิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overheard (n.) กริยาช่องที่ 2 ของ overhear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From this really nice fella. I was in a bar, and he overheard my sob story.เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนนั้นฉันนั่งอยู่ในบาร์ และบังเอิญมีคนได้ยินเรื่องที่ฉันพูด
We couldn't help but overhear your delightful repartee.ขอโทษด้วยนะ บังเอิญได้ยิน สิ่งที่คุณพูดกัน
I overheard something that I think you should know about.ผมได้ยินบางเรื่อง ที่ผมคิดว่าคุณควรจะรู้เอาไว้
During the first summer break of college I overheard where you were working by chance Hello? Ah...ช่วงฤดูร้อนแรก วันหยุดภาคเรียน... ...ผมได้รู้จักที่ทำงาน ของคุณโดยบังเอิญ สวัสดีค่ะ?
Mr. Kazinsky, I overheard the ambassador say something just, just before he was killed.คุณคอนซินกี้ ผมได้ยินท่านทูต พูดอะไรบางอย่าง ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต
I overheard some cops talking, and the reason that he was kicked off the force.ผมได้ยินตำรรจคุยกัน และเขาเริ่มได้เบาะแสมูลเหตุจูงใจ
It's about your mother, a little something she might have overheard while at work. ## [Continues] Can't-The music's too loud.มันเกี่ยวกับเเม่ของนาย บางสิ่งเล็กน้อยที่เธออาจจะได้ยินในขณะทำงาน ไม่ได้ยิน...
Didn't I just overhear you say you've been looking for miracles all day ?พ่อได้ยินว่าลูก กำลังมองหาเรื่องปาฏิหาริย์อยู่ทั้งวัน
Situations like, passing by and overhearing her future husband proposing to another girl.สถานการณ์ที่เหมือนกับการเดินผ่านไปและได้ยินสามีในอนาคตของเธอขอผู้หญิงคนอื่นแต่งงาน
I overheard the wizard's assistants conspiring in the woods.ฉันบังเอิญได้ยินผู้ช่วยพ่อมดชุมนุมกันในป่า
I've overheard things. Right, Tristan?ที่แม่แอบได้ยิน ใช่มั้ยทริสตอง
And we overheard everything yesterday.เรื่องที่เราได้ยินเมื่อวาน

*overhear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍耳[かたみみ, katamimi] (n) things overheard
小耳[こみみ, komimi] (n) (col) overhear; happened to hear that
小耳に挟む;小耳にはさむ[こみみにはさむ, komiminihasamu] (exp,v5m) to happen to hear; to overhear
漏れ聞く[もれきく, morekiku] (v5k,vt) to overhear

*overhear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overhear*
Back to top