ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mercilessly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mercilessly, -mercilessly-

*mercilessly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercilessly (adv.) อย่างไร้ความปราณี Syn. brutally
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was mercilessly fast.มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
Separatist forces mercilessly batter the beautiful and elegant world of Christophsis.กองกำลังฝ่ายแบ่งแยก ทำลายดินแดนที่สง่าและสวยงาม นามคริสทอปซิสอย่างไร้ความปรานี
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น
They beat their victims mercilessly with blunt objects.พวกเขาทุบตีเหยื่ออย่างไร้ความปรานี ด้วยวัตถุไม่มีคม
I mercilessly pick on Will Schuester's lustrous, wavy hair because I'm jealous.ฉันล้อเลียนผม ของชูสเตอร์ เพราะฉันอิจฉา นั่นแหละ
You and your father have brutally and mercilessly heaped misery on my kind.ท่านและพ่อของท่านช่างโหดร้ายและไร้ความปราณี ทำให้เผ่าพันธุ์ของข้าต้องทุกข์ทรมาน
They meet each other's families and they get mercilessly judged.ไปพบครอบครัวของอีกฝ่ายและ ได้รับการตัดสินแบบไร้ความปราณี
Because of this boy's apparent shortcomings he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children.และเพราะการที่เขาไม่มีอะไรพิเศษ... เขาถูกแกล้งอย่างไม่ปราณี และไม่ยอมหยุดจากเด็กๆคนอื่นๆ
We're just going to tease you mercilessly.เราแค่อยากล้อเธอเท่านั้นแหละ
If necessary, I can even use you and throw you away mercilessly.ผม ถ้าผมต้องการ ผมก็จะใช้คุณด้วย แล้วก็โยนคุณทิ้งไปอบ่างเลือดเย็น

*mercilessly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P)

*mercilessly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ไม่ปรานี[adv.] (mai prānī) EN: mercilessly FR:
ถล่มไม่เลี้ยง[v. exp.] (thalom mai ) EN: crush mercilessly FR:

*mercilessly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbarmherzig {adv}mercilessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mercilessly*
Back to top