ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*medically*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medically, -medically-

*medically* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medically (adv.) ทางการแพทย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's medically impossible, right?มันเป็นไปไม่ได้ทางการแพทย์ ใช่มั้ย?
It can't be explained medically. She was lucky.ไม่รู้จะอธิบายทางการแพทย์ยังไง เขาโชคดีมากๆ
I put him in a medically induced coma.เราทำให้เค้าอยู่ในอาการโคม่า
Um, uh, so medically, um, Meredith and George had sexual intercourse?เอ่อ... คือทางการแพทย์แล้ว เมเรดิธกับจอร์จ มีเซ็กส์กันหรอ
It is possible the sleep issues aren't medically related.เป็นไปได้ว่าเรื่องการนอนหลับ ไม่มีความสัมพันธุ์กับการรักษา
Thought it might be medically relevant.คิดว่ามันอาจเป็น ประเด็นวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
That it was medically necessary.มันเป็นความจำเป็นทางการแพทย์
The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน
He's denying that it was a suicide attempt and medically he's stable, so legally we can't keep him here.เขาปฎิเสธว่า เป็นการพยายามฆ่าตัวตาย ทางการแพทย์ เขาปรกติดี ฉะนั้นตามกฏหมายเรารั้งเขาไว้ไม่ได้
Dump your comedically huge bag and end this.เทกระจาดของในกระเป๋าตลกๆของคุณ แล้วจบเรื่องนี้ซะ
Even working together to solve this, either medically or scientifically isn't enough, and you want to fight?ไม่ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร มันก็หมดหวังอยู่ดี คุณอยากเถียงรึไง?
No matter how I think about it, I don't think this problem can be solved medically or scientifically.ไม่ว่าเราจะหาทางยังไง ฉันไม่คิดว่าปัญหานี้เราจะแก้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

*medically* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, 诊 / 診] examine or treat medically

*medically* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P)
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst
薬効物[やっこうぶつ, yakkoubutsu] (n) medically effective ingredient
診る[みる, miru] (v1,vt) to examine (medically); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *medically*
Back to top