ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*jockstrap*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jockstrap, -jockstrap-

*jockstrap* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jockstrap (n.) กระจับป้องกันอวัยวะเพศของนักกีฬาชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
jockstrap(โจค'สแทรพ) n. กระจับหุ้มบังอวัยวะสืบพันธุ์ของชายในการแข่งกีฬา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you lay off the ""jockstraps"" thing?นี่เธอช่วยเอาคำว่า 'กระจับ' ออกไปได้แมะ?
All right, jockstraps, let's gather up. Picture time.เอาล่ะวัยรุ่น \มาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่า
All right, gather up, jockstraps. Picture time.เอาหล่ะเด็กๆทั้งหลาย ได้เวลาถ่ายรูปแล้ว
You can go in there with... fucking Tarzan and his fucking spotted jockstrap for all I care... if you can get him to do it.ร่วมเพศทาร์ซานและร่วมเพศของเขาเห็น jockstrap สำหรับฉันดูแล ... ถ้าคุณจะได้รับเขาที่จะทำมัน
""Jockstrap Saves Principal From Burning Car! ""'นายกระจับปิ้ง ช่วยไม่ให้อาจารย์ถูกไฟไหม้'
Here they come. I need a picture of the cheating jockstraps.เฮ้ๆ พวกนั้นมาแล้ว พีท ฉันอยากได้รูปพวกขี้โกงพวกนั้นนะ
It's all about the importance of thoroughly washing your jockstrap.แผ่นพับพวกนี้สอนให้รู้จัก การซักกกน.กีฬาให้สะอาด
Good to know, Bane. Is that a jockstrap?ดีที่ได้รู้นะ เบน นั่นใช่กางเกงในรึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *jockstrap*
Back to top