ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*jackpot*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jackpot, -jackpot-

*jackpot* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit the jackpot (idm.) ชนะเกม See also: ได้แจ๊กพ็อต, ทำแจ๊กพ็อตแตก
jackpot (n.) เงินรางวัลจากการเล่นเกมหรือเสี่ยงโชค Syn. prize, reward, bonanza
English-Thai: HOPE Dictionary
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
English-Thai: Nontri Dictionary
jackpot(n) เงินรางวัล,เงินกองกลาง,เงินพนัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If Dante's a good boy, he gets the jackpot. I'll see to it.ถ้า Dante เป็นเด็กดีเขาได้รับคพ็อต ฉันจะเห็นมัน
If you're ever lucky enough to win the big jackpot, you should probably not make some of the mistakes I made.ถ้าคุณเคยโชคดีพอ ที่จะถูกรางวัลแจ็คพ็อตใหญ่ คุณไม่ควรทำเรื่องที่ผิดพลาด แบบผม
I don't wanna get into some kind of a jackpot here, buddy.ฉันยังไม่อยากถูกหวยรางวัลที่ 1 นะเพื่อนยาก
Look, you're already in a jackpot. I'm trying to get you out of it.ฟังนะ แกกำลังจะถูกหวยรู้มั้ย ฉันกำลังจะช่วยแกอยู่เนี่ย
And, wouldn't you know it, Jackpot of jackpots,ฉันอยากจะเรียกเขาว่าคุณหน้าโง่ ดูเหมือนว่าเขาจะไปกร่างใส่สาวสวยที่กำลังลำบาก
The jackpot's $100 million.แจ็คพ็อต $ 100 ล้าน.
What's tonight's jackpot up to?แจ็คพ็อตคืนนี้ได้เท่าไร?
Hey, what's the jackpot up to tonight?เฮ้ อัตราแจ็คพ็อตคืนนี้มันเท่าไรแล้ว
In the end, you hit the jackpot, so why are you being like that?สุดท้ายก็ทำได้นี่ ทำไมทำตัวอย่างนั้นละ
What? Total jackpot, huh?มันเป็นเรื่องจริงนะครับ
Gil Ra Im, you won the jackpot. This is Oska's music video. Filmed in Jeju island.กิลราอิม,มันเหมาะกับเธอนะ , MVของออสกาถ่ายทำที่เกาะเจจู
We hit the jackpot, Bullseye!แจ็คพอตแตกแล้วไง บลูอายส์

*jackpot* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャックポット[, jakkupotto] (n) jackpot

*jackpot* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รางวัลใหญ่[n. exp.] (rāngwan yai) EN: big money ; jackpot FR: gros lot [m] ; premier prix [m] ; jackpot [m] ; trophée majeur [m]
ตกถังข้าวสาร[v.] (tokthangkhā) EN: hit the jackpot ; luck out ; be in clover FR: toucher le jackpot (loc.)

*jackpot* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jackpot {m} | den Jackpot gewinnenjackpot | to hit the jackpot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *jackpot*
Back to top