ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*idealistic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น idealistic, -idealistic-

*idealistic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idealistic (adj.) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ Syn. impractical, unrealistic
English-Thai: HOPE Dictionary
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
English-Thai: Nontri Dictionary
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We all knew the idealistic notion of rescuing POWs far outweighted its strategic value.เรารู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือเชลยศึกในครั้งนี้.. มีคุณค่าทางใจมากกว่าอะไรทั้งนั้น
You don't give up on that idealistic principle, do you?เธอจะไม่ยอมไอ้อุดมการณ์อะไรนั่น ไม่ใช่รึ?
You're an idealistic fool, just like your father.แกนี่มันโง่จริงๆ เหมือนพ่อของแก
Is idealistic to a fault.เพ้อฝันในสิ่งที่ผิดๆ
I am a gross, jaded adult with control issues that couldn't let a young, bright, idealistic kid run for president.ฉันสมควรโดนแล้ว ฉันมันผู้ใหญ่นิสัยไม่ดี ที่มีปัญหาไม่ยอมให้คนที่เด็กกว่า
A hotheaded factory owner is confronted by an idealistic weather girl who accuses him of pumping poison into the air.เจ้าของโรงงานขี้โมโห เผชิญหน้ากับสาวรายงานอากาศ เจ้าอุดมการณ์ คนที่กล่าวโทษเขาว่า เป็นสาเหตุทำให้อากาศเป็นพิษ
Oh, so you think my idealistic approach to art is adolescent?คุณคิดว่าแนวคิดทางศิลปะของผมเป็นเด็กน้อย
The idealistic Werner von Braun dreamed of space travel... he stargazedสมัยวอนเนอร์ วอน บรอน ยังมองโลกสวย ฝันถึงการท่องอวกาศ หลงไหลดวงดาว
Idealistic and indecisive.ยึดมั่นในอุดมการณ์ โลเล
While Agent Booth can be a bit idealistic.ขณะที่เจ้าหน้าที่บูธ ค่อนข้างเป็นพวกเพ้อฝัน
Reminds me of myself, a... headstrong, idealistic.ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองในความแน่วแน่ มีอุดมการณ์

*idealistic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic
idealistisch {adv}idealistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *idealistic*
Back to top