ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*greenish*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greenish, -greenish-

*greenish* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greenish (adj.) แกมเขียว See also: ค่อนข้างเขียว, ออกสีเขียว
greenish yellow (n.) สีเหลืองแกมเขียว
greenish-blue (n.) หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม See also: หินแซฟไฟร์ Syn. sapphirine, deep blue
greenish-yellow color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, pale brownish-gold color
English-Thai: HOPE Dictionary
greenish(กรีน'นิช) adj. ค่อนข้างเขียว
English-Thai: Nontri Dictionary
greenish(adj) มีสีค่อนข้างเขียว,แกมเขียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenish-Brownสีเขียวน้ำตาล [การแพทย์]

*greenish* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翠绿[cuì lǜ, ㄘㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, 翠绿 / 翠綠] greenish-blue; emerald green
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海

*greenish* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown
モスグレー[, mosugure-] (n) greenish gray (wasei
千草;千種[ちぐさ;ちくさ, chigusa ; chikusa] (n) (1) great variety of flowering plants; (2) (abbr) (See 千草色) light greenish-blue; (adj-na,adj-no,n) (3) (千種 only) various
千草色[ちぐさいろ, chigusairo] (n,adj-no) light greenish-blue
帯緑[たいりょく, tairyoku] (adj-no) greenish
灰緑色[かいりょくしょく, kairyokushoku] (n) greenish gray; greenish grey
緑黄色[りょくおうしょく, ryokuoushoku] (n) greenish yellow
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive
鴬;鶯[うぐいす;ウグイス, uguisu ; uguisu] (n) (1) (uk) Japanese bush warbler; Japanese nightingale (Cettia diphone); (2) (abbr) (See 鶯茶) greenish brown; (n-pref) (3) having a beautiful voice
鴬色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) greenish brown

*greenish* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ[n. exp.] (nok krajit ) EN: Greenish Warbler FR: Pouillot verdâtre [m] ; Pouillot terne [m]
สีเหลืองแกมเขียว[adj.] (sī leūang k) EN: greenish yellow FR:
สีโศก[adj.] (sī sōk) EN: chartreuse ; greenish yellow ; yellow green FR: vert-jaune

*greenish* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grünrücken-Fliegenstecher {m} [ornith.]Greenish Tyrannulet
Bunthöschen {n} [ornith.]Greenish Puffleg
Grünlaubsänger {m} [ornith.]Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides)
Grünelaenie {f} [ornith.]Greenish Elaenia
Olivbrust-Gilbammer {f} [ornith.]Greenish Yellow Finch
Middendorfflaubsänger {m} [ornith.]Two-barred Greenish Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *greenish*
Back to top