ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ensconce*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ensconce, -ensconce-

*ensconce* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ensconce (vt.) ทำตัวตามสบาย See also: พักตามสบาย
ensconce (vt.) เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ) See also: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ Syn. conceal, hide, secrete
ensconce in (phrv.) พักอยู่สบาย See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
ensconce(เอนสฺคอนซฺ') vt. ปกคลุม,ซ่อน,หลบซ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My physical body is safely ensconced in a secure, undisclosed location.เธฃเนˆเธฒเธ‡เธเธฒเธขเธ‚เธญเธ‡เธ‰เธฑเธ™เธญเธขเธนเนˆเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข เธ“ เธชเธ–เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธ—เธตเนˆเน„เธกเนˆเน€เธ›เธดเธ”เน€เธœเธข
In order for this zygote to stay firmly ensconced in my uterine wall, my doctor has put me on bovine hormones that are making me extremely nauseous.ถ้าจะให้มันคงอยู่ในผนังมดลูก หมอได้ให้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตกับฉัน และมันทำให้ฉันคลื่นไส้ตลอดเวลา
Just telling Emily that, uh, I talked to the hotel, and our newlyweds are firmly ensconced in their honeymoon suite with a "Do not disturb" sign on the door.ฉันเพิ่งคุยกับ เอมิลี่ไป ที่ว่า ฉันคุยกับทางโรงแรมไป ว่าคู่แต่งงานใหม่ ได้รับยืนยันว่าได้ หลบซ่อน

*ensconce* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ensconce*
Back to top