ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disreputable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disreputable, -disreputable-

*disreputable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disreputable (adj.) ที่ชื่อเสียงไม่ดี See also: ที่ฉาวโฉ่, ที่ไม่น่าเชื่อถือ Syn. disapproval
English-Thai: HOPE Dictionary
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
English-Thai: Nontri Dictionary
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียชื่อ (v.) be disreputable See also: be notorious, be infamous, lose one´s reputation Syn. เสียชื่อเสียง Ops. มีชื่อ, มีชื่อเสียง
เสียชื่อ (v.) be disreputable See also: be notorious, be infamous, lose one´s reputation Syn. เสียชื่อเสียง Ops. มีชื่อ, มีชื่อเสียง
เสียชื่อเสียง (v.) be disreputable See also: be notorious, be infamous, lose one´s reputation Ops. มีชื่อ, มีชื่อเสียง
เสียชื่อเสียง (v.) be disreputable See also: be notorious, be infamous, lose one´s reputation Ops. มีชื่อ, มีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've done many disreputable things, but lying about sitting in butterfly chairs is lower than even I would go.ผมได้ทำเรื่องไม่ดีมาหลายอย่าง แต่การโกหกว่าเคยนั่งเก้าอี้ทรงผีเสื้อนี่ ผมไม่เคยได้ลองเลย
Our kingdom can no longer afford to turn a blind eye to these disreputable witches and wizards.อาณาจักรของเราไม่อาจเมินเฉยต่อพ่อมด แม่มดที่เสื่อมเสียได้อีกต่อไป
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
It makes me feel like... Like a disreputable single mom with violent tendencies?เหมือนเธอเป็นตัวอย่างความรุนแรง
I've lived a disreputable life, but I've done it in style, and I'll die likewise.ถึงจะใช้ชีวิตฉาวโฉ่ แต่ก็ฉาวโฉ่มีสไตล์ ฉันก็ยอมตายแบบนั้นเหมือนกัน
It seems like this establishment is the wrong kind of disreputable.เหมือนสถานบริการนี้มีปัญหา เรื่องการเลือกลูกค้า

*disreputable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 不名誉 / 不名譽] disreputable; disgraceful
渣滓[zhā zǐ, ㄓㄚ ㄗˇ, 渣滓] residue; disreputable people

*disreputable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers)

*disreputable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ฉาวโฉ่[adj.] (chāochō) EN: notorious ; disreputable ; smelly FR:
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disreputable*
Back to top