ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*delicacy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น delicacy, -delicacy-

*delicacy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delicacy (n.) ความละเอียดอ่อน See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง Syn. debility, frailty, tenderness
delicacy (n.) อาหารราคาแพง See also: อาหารอร่อย Syn. gourmet dish, savory
English-Thai: HOPE Dictionary
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
English-Thai: Nontri Dictionary
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละเอียดอ่อน (n.) delicacy See also: elaboration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
A little delicacy called sizzling shrimp. That's right.กุ้งผัดฉ่า อาหารขึ้นเหลา
Talk with a bit more delicacy !ก็พูดให้มันดูนิ่มนวลสักนิดนึง
Oh, be warned, Lamia. Delicacy is needed.จำไว้นะลาเมีย อย่าบุ่มบ่าม
We'd be like a delicacy. So who will they eat first?จากนั้นคงอร่อยเลิศรสไปเลย แล้วคุณว่าพวกมันอยากกินอะไรเป็นอันดับแรกล่ะ
It's a Scottish delicacy. Colin recommended it.อาหาร ของสก๊อตน่ะ คอลิน แนะนำมา
You can't understand the delicacy the situation.คุณไม่เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ยุ่งยากแค่ไหน
She's been compelled so we can enjoy our little delicacy in peace.หล่อนถูกสะกด เราจะได้ละเลียดกับอาหารได้อย่างช้าๆ
Go eat everywhere land under heaven culinary delicacy. You think how is it?เธœเธกเน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰
Except he needed a lawyer who understood the delicacy of his situation, didn't he?เว้นแต่เขาต้องการทนาย ที่เข้าใจสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนของเขา อย่างนั้นใช่ไหม
This matter must be handled with delicacy, malidictes.เรื่องนี้จะต้องได้รับการจัดการ กับอาหารอันโอชะ malidictes
They think of flies as a kind of delicacy, but point taken.แมลงคืออาหาร อันโอชะของเขา แต่จุดยืนคือ

*delicacy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍羞] delicacy; dainties; rare foodstuff
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍馐 / 珍饈] delicacy; dainties; rare foodstuff
美食[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, 美食] delicacy; beautiful food
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, 异物 / 異物] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form

*delicacy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
佳肴;嘉肴[かこう, kakou] (n) delicacy; rare treat; good-eating fish
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk
猿腦[えんのう, ennou] (n) (obsc) monkey brain (eaten as a delicacy, medicine, etc.)
珍味[ちんみ, chinmi] (n) delicacy; (P)
美味[びみ, bimi] (adj-na,n) good flavor; good flavour; delicacy
蕗の薹[ふきのとう, fukinotou] (n) edible flower bud of the fuki (Petasites japonicus) plant, an early spring delicacy

*delicacy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารราคาแพง[n. exp.] (āhān rākhā ) EN: delicacy FR:
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
ของอร่อย[n. exp.] (khøng arøi) EN: delicious dish ; delicacy FR:
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities ; fineness FR: finesse [f]
ลาภปาก[n.] (lāppāk) EN: unexpected delicacy ; unexpected treat FR:
รังนก[n. exp.] (rang-nok) EN: bird's nest (chinese food delicacy) FR: nid d'hirondelle [m]

*delicacy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *delicacy*
Back to top