ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*churn*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น churn, -churn-

*churn* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
churn (n.) เครื่องปั่น See also: เครื่องตี (นมหรือครีม)
churn into (phrv.) ปั่น See also: กวน Syn. churn to
churn out (phrv.) กวนให้เป็นเนย
churn out (phrv.) ผลิต See also: สร้างมาเป็นจำนวนมากโดยเครื่องจักร
churn to (phrv.) ปั่น See also: กวน Syn. churn into
churn up (phrv.) หมุนวนอย่างแรง (เช่นกระแสน้ำ)
English-Thai: HOPE Dictionary
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
English-Thai: Nontri Dictionary
churn(n) เครื่องปั่นเนย,เครื่องกวนครีม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Churnedเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hot, smoking, burning, churning, whatever!สร้างสรรค์! เหนือจินตนาการจริง ๆ !
He's here because his gut is still churning, isn't it?ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทรงพลังในการฆาตกรรมมากกว่ามนุษย์
Mixes the chocolate, churns it up, makes it light and frothy.ผสมช็อกโกแลตเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นฟอง
Gosh, my guts churn whenever you say that.พระเจ้า ไส้พุงปั่นป่วน เมื่อไหร่ที่แกเรียกอย่างนั้น
With perseverance and determined strokes, he had churned that cream into butter and hopped out.ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง มันได้ทำให้ครีมกลายเป็นเนย และโดดออกมาได้
Must be churning some serious cash.คงต้องมีเรื่องปวดหัวในการหมุนเงินสด
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก
I promise you that. What? You guys got, like, a printing press in the garage churning out 50s?เราจัดการเรื่องเงินกันได้แน่ ผมให้สัญญาคุณ
He keeps churning a profit while the feds fatten their case.เขาได้เปรียบ ทั้งๆที่รัฐบาลกลางกำลังดำเนินคดีเขา
What's the rumor mill churning out these days?แล้วข่าวลือที่ออกมานั่น?
Uhh, the thought churns the stomach.เฮอะ คิดแล้วปวดมวนในท้อง
Do not churn, good Solonius.Do not churn, good Solonius.

*churn* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)

*churn* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P)
濫造;乱造[らんぞう, ranzou] (n,vs) overproduction; careless manufacture; churning out (substandard goods)
跳ね上げる[はねあげる, haneageru] (v1) (1) to churn up; to strike up; to throw up; (2) to tip up; to flip up

*churn* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer

*churn* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Abwanderungsquote {f}churn rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *churn*
Back to top