ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*borderline*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น borderline, -borderline-

*borderline* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
borderline (n.) เส้นแบ่งขอบเขต See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต Syn. borders
borderline (adj.) ตามชายแดน See also: ก้ำกึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do borderlines exist?- เอ้อ... ทำไมถึงได้มีพรหมแดนน่ะหรือ
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง...
This is borderline kid. Get a move on...จะกินนอนในนั้นเลยเหรอ ออกมา...
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย
Look, what you did was borderline evil.ที่เธอทำน่ะชั่วร้ายมาก
A behavior which tells us we're dealing with a borderline personality.ลักษณะเช่นนี้ทำให้รู้ว่า คนร้ายมีบุคลิกคาบลูกคาบดอก
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
A few hours ago, you were swigging whiskey and talking like a borderline suicide.เน€เธ›เธฅเนˆเธฒ เนเธ•เนˆเธšเธฒเธ‡เธ—เธตเน€เธฃเธฒเธ™เนˆเธฒเธˆเธฐเธ„เธธเธขเธเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™ เน„เธกเนˆเธเธตเนˆเธŠเธฑเนˆเธงเน‚เธกเธ‡เธเนˆเธญเธ™เธ„เธธเธ“เธ”เธทเนˆเธกเน€เธซเธฅเน‰เธฒ
Oh, that is borderline adorable, but I wasn't here to see you.โอ้ เป็นความคิดที่น่าชื่นชม แต่ฉันไม่ได้มาหาคุณ
Director Vance told me to expect some push-back from you, but you're being borderline disrespectful.ผอ.แวนท์ บอกผมให้คอยรับ การตอบโต้จากคุณ แต่นี่คุณหมิ่นเหม่จะไม่ให้เกียรติ์ผม
Well, maybe you should've thought of that before you walked all over me in your borderline-sociopathic climb to the top.หรอ งั้นเธอควรจะคิด ก่อนจะเหยียบฉัน ในขอบเขตของสังคมของเธอ\ เพื่อแต่ขึ้นจุดสูงสุด

*borderline* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, 边缘 / 邊緣] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline

*borderline* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD
線上[せんじょう, senjou] (adj-f) on the line; borderline

*borderline* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาบเส้น[adj.] (khāpsen) EN: on the borderline ; on the line ; by the skin of one's teeth FR: frontalier

*borderline* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzfall {m}borderline case; marginal case

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *borderline*
Back to top