ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blithe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blithe, -blithe-

*blithe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blithe (adj.) แช่มชื่น See also: อิสระเสรี, รื่นเริง Syn. exuberant, joyful Ops. sad
blithering (n.) คนโง่
blithesome (adj.) เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ผูกมัด Syn. airy Ops. engaged, involved
blithesome (adj.) ร่าเริงสนุกสนาน See also: มีชีวิตชีวา, ร่าเริง Syn. joyous, joyful Ops. sad, cheerless
English-Thai: HOPE Dictionary
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
English-Thai: Nontri Dictionary
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่า!
And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns and then it was Yves Saint Laurent who showed cerulean military jackets.และเธอช่างไม่รู้เอาซะเลยว่า... ในปี 2002 ออสการ์ เดอ ลาเรนทา ทำคอลเล็คชั่นเสื้อคลุมสีฟ้า แล้วอีฟ แซงค์โลรองห์ ยังเคยโชว์เสื้อทหารสีฟ้า
Marmaduke, you blithering ex-hunter, what are you doing?มาร์เมดุ๊ค, ท่านเคยเป็นนักล่าแบบไหนเนี่ย ? ทำอะไรอยู่ ?
They're supposed to be out of bed, you blithering idiot!เค้าถูกสั่งให้ลุกจากเตียง ภารโรงงี่เง่าเอ้ย!
You blithering idiots, don't just stand there! Do something!เจ้าพวกโง่เอ้ย ยืนบื้ออยู่ทำไม ทำอะไรเข้าสิ!
Right, come on, May, you blithering idiot. Avanti.เอาเลย เมย์ เจ้าเอเวนทิงี่เง่า
Well, you were the one who would so blithely destroy all of them, even him, I suppose.เห็นๆ กันอยู่ว่าคุณอยากจะทำลายที่นี่ให้สิ้นซากใจจะขาด แม้กระทั่งเขา ผมว่าอย่างนั้นนะ
Makes him positively blithe.ทำให้เขามีความสุขให้เต็มที่

*blithe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
露知らず[つゆしらず, tsuyushirazu] (exp) utterly ignorant; not knowing; having no idea; (being a) blithering idiot

*blithe* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f}blitheness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blithe*
Back to top