ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*billionaire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น billionaire, -billionaire-

*billionaire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
English-Thai: HOPE Dictionary
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
English-Thai: Nontri Dictionary
billionaire(n) มหาเศรษฐี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you are a billionaire would it be okay just to be a half a billionaire?ถ้าคุณเป็นอภิมหาเศรษฐี จะเป็นไรไหมถ้ามีเงินแค่ครึ่งเดียวที่มีอยู่?
You're about to become a billionaire. Do you really want to give all that up?คุณกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีอยู่รอมร่อ คุณจะทิ้งทุกอย่างไปตอนนี้อย่างงั้นเหรอ?
He's hit the big time because a new Russian billionaire desires Lenny's property contacts.เขาได้งานใหญ่ เพราะมีมหาเศรษฐีพันล้านชาวรัสเซีย ต้องการเส้นสายของเลนนี่
How is the billionaires club?เศรษฐีพันล้านเป็นยังไงบ้าง?
A German billionaire who has fallen on hard times, and needs to sell something fast.เศรษฐีพันล้านชาวเยอรมัน ที่กำลังอยู่ในช่วงลำบาก, และจำเป็นต้องขาย อะไรบางอย่างอย่างรวดเร็ว.
You don't know if this girl's involved with Geppetto, and you want to go bang on some billionaire's door in the middle of the night with no real justification?คุณไม่รู้เหรอว่าถ้าผู้หญิงที่ เกี่ยวข้องกับจิเปตโต, และคุณต้องการไปธนาคาร โดยเข้าทางประตูพิเศษ กลางดึกโดย ไม่มีเหตุผลที่สมควรเหรอ?
So I'm probably delivering you to some billionaire playboy... who purchased you off the Internet...งั้นฉันอาจจะหลอกขายเธอให้เสี่ย ..ผ่านทางอิเตอร์เน็ตก็ได้นะ
You'd have to be Bill Gates or Rupert Murdoch or some Russian billionaire or something.นายต้องเป็น บิลเกทส์ ไม่ก็รูเพิร์ท เมอร์ดอทช์ ไม่งั้นก็พวกเศรษฐีรัซเซีย
Then i realized i'm a 17-Year-Old billionaire with tremendous stamina.ในตอนนั้นฉันรู้ว่าฉันอายุ 17 \ เป็นเศรษฐี กับความทรหดที่เจอมา
Your cover will be that of a billionaire industrialist.ฉากหน้าคือมหาเศรษฐีเจ้าของโรงงาน
Quite the reputation, but not above the odd privately brokered deal, selling fakes to Russian billionaires who don't know any better.ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังมาก แต่ไม่ได้แตกต่างไปจากพ่อค้าคนกลางหน้าเลือด สักเท่าไหร่หรอก ขายของปลอมให้กับมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ใครที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เอาซะเลย
# For when I'm a billionaire #เมื่อผมเป็นมหาเศรษฐี

*billionaire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire

*billionaire* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビリオネア[, birionea] (n) billionaire
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list

*billionaire* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนที่คนที่รวยมาก ๆ ; คนทคนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rū) EN: billionaire FR: milliardaire [m]
เศรษฐีพันล้าน[n. exp.] (sētthī phan) EN: billionaire FR: milliardaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *billionaire*
Back to top