ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*artiste*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น artiste, -artiste-

*artiste* ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An artiste does not leave his work unfinished.ศิลปินที่ดีย่อมต้องไม่ทิ้งงานที่ยังทำไม่สำเร็จ
You're an artiste, and that's the way you work.ตัวเองเป็นยอดศิลปิน, และนั่นก็เป็นวิถีทางของตัว
Des artistes, just like old times.des artistes, just like old times.
You are interested in becoming an artiste, right?เธอสนใจอุตสาหกรรมบันเทิงใช่มั้ยล่ะ
Those gentlemen are local artistes who've expressed an interest in honing their nude, still-life photography techniques.สุภาพบุรุษสองคนนั้น เป็นศิลปินท้องถิ่นที่แสดงความสนใจ ในการฝึกฝนเทคนิค การถ่ายภาพเปลือยของพวกเขา
Imagine pretending to be a stock boy when you're a major artiste.ให้ตายสิ แหม! ทำมาเป็นเด็กสโตร์ แต่ที่แท้ตัวเองก็เป็นสุดยอดอาตต์ติสต์!
I believe you are blushing, Mr. Big Artiste.เขินจนหน้าแดงเลยคุณจิตรกรใหญ่
Laissez I'art aux artistes."งานศิลปะต้องให้ศิลปินทำ"
No, he was an artiste.ไม่ เขาเป็นศิลปินตัวยง
You are a crime novel artiste.คุณเป็นสุดยอดนักเขียนนวนิยายอาชญากรรม

*artiste* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs.

*artiste* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเขียน[n. exp.] (chang khīen) EN: artist ; painter FR: artiste peintre [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
นักศิลปะ[n. exp.] (nak sinlapa) EN: artist FR: artiste [m, f]
ผู้มีฝีมือ[n. exp.] (phū mī fīme) EN: artiste FR: expert [m]
ศิลปี[n.] (sinlapī) EN: artist ; painter FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]
ศิลปิน[n.] (sinlapin) EN: artist ; painter FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]
ศิลปินอิสระ[n. exp.] (sinlapin it) EN: FR: artiste indépendant [m]

*artiste* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artist {m} | Artisten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *artiste*
Back to top