ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*approve of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น approve of, -approve of-

*approve of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approve of (phrv.) เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses) See also: เห็นด้วยกับ Ops. disapprove of
disapprove of (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Ops. approve of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นชอบ (v.) approve of See also: agree to, consent to, assent to, endorse Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม
เห็นดี (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม
เห็นดีเห็นชอบ (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
Deong, I don't approve of dictators any more than you do!{\cHFFFFFF}Deong ผมไม่เห็นด้วยกับการ เผด็จการใด ๆ มากกว่าที่คุณทำ!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์?
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ
I can't say I approve of this.ฉันไม่สามารถบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนี​​้
You're gonna marry some rich prick... who your parents will approve of... and just sit around with the other trust fund babies... and talk about how you went slumming', too, once.แล้วก็เอาเรื่องใต้กระโปรงไปเล่ากัน สนุกปากในสังคมไฮโซอย่างงั้นใช่ไหม
May you please approve of the relationship between Tsukasa and her?ใช่เลย "ช่างมันเถอะ" เอ๊ะ? นั่นแหละ ฉัน...
I don't think her mother would approve of that either. No.ผมไม่คิดว่าแม่ของเธอ จะอนุญาติให้เธอทำอย่างนั้น
In a convenience store? Maybe someone didn't approve of his choice of slushee flavors and... And sicced his dog on the poor bastard.ในร้านสะดวกซื้อเนี๊ยะนะ บางทีใครบางคนอาจไม่ชอบขนมรสนั้น

*approve of* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of

*approve of* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *approve of*
Back to top