ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*apartment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apartment, -apartment-

*apartment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apartment (n.) ห้องชุด See also: อพาร์ทเมนท์ Syn. rooms, quarters, suite
apartment (n.) อาคารที่มีห้องชุด
English-Thai: HOPE Dictionary
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
English-Thai: Nontri Dictionary
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apartmentห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
apartmentอะพาร์ตเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Prefabricated apartment housesบ้านห้องชุดสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องชุด (n.) apartment Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต
ห้องชุด (n.) apartment See also: flat Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง
The old man in the apartment downstairs.ชายชราคนหนึ่งในพาร์ทเมนท์ชั้นล่าง
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน
I found a wonderful apartment for us.ฉันเจออพาร์ตเมนต์น่าอยู่มากสำหรับเรา มันมีเตาผิงไฟที่เป็นอิฐด้วย
I'm locked out of my apartment. I don't.ผมเข้าอพาร์ทเมนท์ไม่ได้ มีอะไรหรือ
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน
Tramell's prints were all over T owers' apartment, along with others.เราพบรอยนิ้วมือของทราเมล รอบๆอพาร์ทเม้นของอดัม ของคนอื่นๆด้วย
How not all of them own apartment complexes.โซ ไปโรงเรียนเองนะ แล้วก้อจุง.. -คุณนักสืบ ฝากด้วยนะ
About the apartment, about this!อย่างเรื่องอพาร์ตเมนต์นี่ไง กับเรื่องนี้

*apartment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, 公寓楼 / 公寓樓] apartment building
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
[wéi, ㄨㄟˊ, 帏 / 幃] curtain; women's apartment; tent
公寓[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 公寓] apartment
[chén, ㄔㄣˊ, 宸] imperial apartments
租房[zū fáng, ㄗㄨ ㄈㄤˊ, 租房] rented apartment
居室[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, 居室] room; apartment
[guī, ㄍㄨㄟ, 闺 / 閨] women's apartment

*apartment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P)
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
アパルトマン[, aparutoman] (n) apartment (fre
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P)
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment)
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei
ユニットバース[, yunittoba-su] (n) bathroom in a small apartment, etc. (wasei
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment
億ション[おくション, oku shon] (n) (luxury) apartment
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
分譲マンション[ぶんじょうマンション, bunjou manshon] (n) condo; condominium; condominium apartment
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.)

*apartment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: apartment building ; condominium ; condo FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.)
แฟลต [= แฝล็ต][n.] (flaet) EN: apartment ; flat FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.) ; studio [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; flat ; condominium unit FR: appartement [m] ; suite [f]
ห้องแฟลต[n. exp.] (hǿng flaet) EN: flat ; apartment FR:
ห้องคอนโด[n. exp.] (hǿng khøndō) EN: apartment FR:
ห้องแถว[n.] (hǿngthaēo) EN: shophouse ; row house ; tenement apartments FR: maison de rangée [f] (Belg.)
คอนโดจิ๋ว[n. exp.] (khøndō jiu) EN: microapartment ; micro-apartment ; apodment ; microflat FR: mini studio [m]

*apartment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.]
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Appartementreinigung {f}apartment cleaning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *apartment*
Back to top