ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เศร้าสลด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เศร้าสลด, -เศร้าสลด-

*เศร้าสลด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้าสลด (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
English-Thai: Nontri Dictionary
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depressed (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless, depressive Ops. hopeful, cheerful
depressive (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless Ops. hopeful, cheerful
with a heavy heart (idm.) อย่างเศร้าสลด See also: อย่างเศร้าสร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been reviewing your grief assessments, and they're incomplete.ฉันได้รับการตรวจสอบการประเมินผล ความเศร้าสลดของคุณ และมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์
Witnesses say in most cases, an overwhelming depression gripped the victims, and ultimately led them to take their own lives.พยานในเหตุการณ์ต่างพูดเหมือนกันว่า เป็นผลมาจากความเครียดและความเศร้าสลด และนำไปสู่การจบชีวิตตัวเอง
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย...
Too bad for those who couldn't follow those who are erring, lost, those who are late or weak.น่าเศร้าสลดสำหรับหรับผู้ที่ตามมาไม่ทัน ผู้ซึ่งพลาดและหลงทาง ผู้ซึ่งช้า และ อ่อนแอ
In the wake of this tragedy, I feel it's only fair to honor Noah's wishes.ในเหตุเศร้าสลดนี้ ผมรู้สึกว่ามันคงดี ที่จะเคารพความต้องการของ โนอาห์
And it is the sad part that we must...ด้วยความเศร้าสลด ไปกับผู้ที่...
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง
If you watch the news tonight, you will be told all about a tragedy that occurred on a quiet suburban street.ข่าวเมื่อค่ำนี้รายงานถึงเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง
Denial is the first stage of grief, my brother.การปฏิเสธเป็นขั้นตอนแรกของความเศร้าสลด
Some unknown gunman caused her a world of grief.ที่มีมือปืนนิรนามบางคนทำให้หล่อน ตกอยู่ในโลกของความเศร้าสลด
If something tragic... were to happen to David's wife, and if Mary Margaret should take the blame...แล้วถ้าอะไรที่น่าเศร้าสลด... นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ภรรยาของเดวิด แล้วถ้าแมรี่ มาร์กาเร็ต ควรจะต้องรับผิดชอบ...
This is a shocking and a tragic day.นี่เป็นวันแห่งความช็อคและเศร้าสลด
We need to be more sensitive.เราน่าจะเศร้าสลดมากกว่านี้หน่อยไหม
Tragedy. Absolute tragedy.น่าเศร้า น่าเศร้าสลดมาก
I'm afraid I have some regrettable news.ผมเกรงว่าผมมีข่าวอันน่าเศร้าสลดมาบอกคุณ
Tragic situation, and of course this is affecting the state and the entire country as we wait with bated breath.สถานการณ์เศร้าสลด และแน่นอนว่านี่ส่งผลต่อรัฐ และตอนนี้ทั่วประเทศ เรารอด้วยความวิตกกังวล
After today's tragic incident, the market witnessed a nosedive, and by the looks of it, the sec has ordered a stop on all trading accounts until further notice.วันนี้หลังจากเหตุการณ์เศร้าสลด ตลาดไถลลงสู่เบื้องล่าง และโดยมุมมองนั่น เอสอีซีได้มีคำสั่งให้ หยุดการซื้อขายจนกว่าจะมีคำสั่งอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เศร้าสลด*
Back to top