ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เว้นแต่*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เว้นแต่, -เว้นแต่-

*เว้นแต่* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้นแต่ (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. เว้นแต่ว่า, นอกจาก, ยกเว้น
เว้นแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
เว้นแต่ว่า (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. นอกจาก, ยกเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
English-Thai: Nontri Dictionary
save(pre) ยกเว้น,นอกจาก,เว้นแต่,แต่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unless caused byเว้นแต่เกิดจาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
He's cute, except he doesn't have any, um-เขาน่ารัก, เว้นแต่ว่าไมค่อยจะมี.. อืมม--
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่?
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย
I would, but only if it were absolutely necessary.จริง ๆ นะ,เว้นแต่ว่า มันถึงคราวจำเป็นต้องทำเท่านั้น
I'd blame parents, except he hasn't got 'em!ฉันคงตำหนิ ครอบครัวเขา เว้นแต่ว่า เขาไม่มีครอบครัว
Release him! Well, I would, princess,except my orders come from Jafar.ข้าจะทำ เจ้าหญิง เว้นแต่ข้าได้รับคำสั่งจากท่าน จาฟา
You can't cheat on this one! I can't help you unless you make a wish.นายโกงฉันไม่ได้นะ ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ เว้นแต่ว่า เจ้าจะขอพรข้า เจ้าต้องพูดว่า
Someplace else. Unless you have evidence to charge me.ที่ไหนก็ได้ เว้นแต่ คุณจะมีหลักฐานมามัดตัวผม
But she would never talk about it except to say that she had been married to a bad man in China.แต่เธอไม่ยอมจะพูดถึงมัน... เว้นแต่เรื่องที่เธอเคย แต่งงานกับผู้ชายเลวๆในเมืองจีน
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว
Bottom line is we're not putting anyone aboard this Machine unless there is some sort of minimal protection.บรรทัดล่างคือ เราไม่ได้ใส่ทุกคนบนเครื่องนี้ เว้นแต่จะมีการเรียงลำดับของ การป้องกันน้อยที่สุดบาง
It's also a Winslow Homer rip-off, except you got whitey rowing' the boat there.เหมือนก๊อปมาจากวินสโลว์โฮเมอร์ เว้นแต่ชาวคอเคเชี่ยน ที่พายเรือ
You can understand why unless she went down on somebody...แกรู้ได้ว่า ทำไม เว้นแต่ว่า หล่อนจะทำอะไรกับใครสักหนึึ่งที่น่าสนใจ...
... wherewecan'tmakelove unless there's a concierge downstairs.... ที่ไหนบ้างที่เราไม่สามารถร่วมรักกันเว้นแต่ ที่มี กขค
It was good, except for this horrible preppy girl... who made me look bad in front of the professor.ก็ดีนะ ยกเว้นแต่มียายกุ้งแห้งนิสัยไม่ดี ทำให้ฉันเสียหน้าหน่อย ต่อหน้าอาจารย์เลย
You shouldn't tell anyone until I tell you to.ท่านพ่อ เว้นแต่พ่อจะอนุญาตให้เจ้าพูด ไม่งั้นห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาด ว่าเมื่อก่อนพ่อเคยเป็นทหาร
When's the president returning?ต้องไม่มีอาวุธบน AIR FORCE ONE เว้นแต่คุณเป็น ตำรวจลับ
It wouldn't even be considered new. Except maybe in the geological sense.มันไม่ถูกมองว่าเป็นของใหม่ด้วยซ้ำ เว้นแต่จะมองแบบทั่วๆ ไป
Not with any stolen money, unless you want to keep on being a thug.แล้วอย่าไปขโมยเงินล่ะ เว้นแต่ว่า เธออยากจะเป็นอันธพาลตลอดไป
There's no hope of winning unless the match is won by the 4th match.ไม่ต้องหวังว่าจะชนะ เว้นแต่ว่า จะชนะในยกที่ 4
Andy, i don't want you to pick up anything else from the beach... , unless i'm with you, understand?แอนดี้ แม่ไม่ต้องการให้ลูก ไปเก็บอะไรจากชายหาดมาอีก ...ยกเว้นแต่แม่จะอยู่ด้วย เข้าใจมั้ย
Son, I don't know another way to do it unless we completely modify the engine.พ่อไม่รู้วิธีอื่นที่จะทำแล้ว เว้นแต่ว่าเรา จะเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์
She said all the stuff you wanna do, owning a magazine, doesn't happen for people like us unless you're J. Lo or something.หล่อนบอกว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ เป็นเจ้าของนิตยสาร ซึ่งมันไม่เกิดกับคนทั่วไปเว้น เว้นแต่ คุณคือ เจ โล หรืออะไรประมาณนั้น
...unless you fix the biggest damn crisis in the history of this country.... เว้นแต่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาสุดโหด ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้
Nobody plants potatoes here unless they've got a lot of water.ที่นี่ไม่มีใครปลูกมัน เว้นแต่จะมีน้ำมากจริง ๆ
In the past 82 years,zero violent deaths, unless you count a janitorwho slipped on a wet floor.82 ปีก่อน ไม่มีการตายอย่างทารุณ เว้นแต่ภารโรง ที่ลื่น เพราะพื้นเปียก
Everyone, That Is, Except Gabrielle Solis,ทุกคน เว้นแต่ แกบเบรียล โซลิส
The dying patient better not be dead when I get there, because not only will you have killed someone, you will have woken me for no good reason.Are we clear?คนไข้ที่กำลังจะตายดีกว่า ตายแล้วเมื่อฉันไปถึง เว้นแต่ คุณกำลังฆ่าใครสักคน ห้ามปลุกฉันโดยไม่มีเหตุจำเป็น เข้าใจมั้ย
Nothing was left but rage.ไม่มีอะไรเหลือ เว้นแต่ ความแค้น
Unless, unless, i think of something as usual!เว้นแต่, เว้นแต่, ฉันคิดว่าบางสิ่งมันธรรมดาไป!
He's going to keep at it, Peter, unless you do something about it.เขาจะไม่หยุด ปีเตอร์ เว้นแต่ นายจะทำอะไรสักอย่าง
Bobby, that's, uh, great, except Sam, uh Sam lost the foot.บ๊อบบี้ นั่น.. อ่า.. เยี่ยมมาก /Nเว้นแต่ว่า แซม..
I have seven Of the finest minds on it.Along with three very special... you wouldn't be doing this,Unless you already knew... uh-uh.I tell you,You tell them.Game's over.ผมมีอยู่ 7 อย่างในใจ กับอีก 3 ที่พิเศษมาก.. คุณจะไม่ทำอย่างนี้แน่ เว้นแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้ว อ๊ะๆ ผมบอกคุณ ,คุณบอกผม จบเกมส์
I'm not authorized to communicate with you except to tell you I can't communicate with you.ผมไม่มีสิทธ์สื่อสารกับคุณ เว้นแต่บอกว่า ผมไม่มีสิทธ์
I can help though, except if there's blood, just the thought of blood makes me...ฉันช่วยได้ เว้นแต่ว่า ถ้าเลือดออก เพราะแค่คิดถึงเลือดทำให้ฉัน... .
And only within 2 minutes, except for when I saw her but we will come back to that there is no pattern to this guy. he is all over the map.แล้วก็ แค่สองนาทีเท่านั้น เว้นแต่ เมื่อผมได้พบเธอ มันก็ไม่เป็นเหมือนดิม
Carpet's unremarkable, except for a stain beneath a thrift-store painting of a schooner lost at sea.พรมพื้นๆ เว้นแต่จะมีรอยด่างอยู่บนพรม ภายใต้ภาพเขียนโหลๆ เรือใบที่หลงในทะเล
Explain why all the bridges out of Washington were closed except one, the one Booth needed to escape?งั้นบอกได้ไหมว่า ทำไมทุกสะพานที่ออกจากวอชังตันถึงถูกปิด เว้นแต่ ทางที่บู๊ธจะหนี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เว้นแต่*
Back to top